تور استانبول

ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه اول اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 1,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه اردیبهشت پرواز ماهان*

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/07
قیمت از : 2,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول لحظه آخری

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/31
قیمت از : 1,520,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
3 شب

تور استانبول اول اردیبهشت پرواز اطلس گلوبال

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 2,095,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 2,050,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول ویژه اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 2,395,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور لحظه آخری استانبول 5 اردیبهشت پرواز قشم ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/05
قیمت از : 2,310,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور لحظه آخری استانبول 7 اردیبهشت پرواز قشم ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/07
قیمت از : 2,385,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول 13 اردیبهشت پرواز ماهان

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/13
قیمت از : 2,495,000 تومان

تور آنتالیا

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا 6 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/23
قیمت از : 3,960,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا ویژه 6 و 7 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/06
قیمت از : 3,780,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور آنتالیا 5 و 6 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/05
قیمت از : 2,295,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا ویژه اردیبهشت 98 پرواز سان اکسپرس

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/13
قیمت از : 4,380,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا 7 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/07
قیمت از : 3,780,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور آنتالیا 5 و 6 اردیبهشت پرواز ماهان

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/05
قیمت از : 2,295,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا 13 و 14 اردیبهشت پرواز سان اکسپرس

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/13
قیمت از : 4,380,000 تومان

تور کوش آداسی

ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور کوش آداسی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 2,860,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور کوش آداسی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,700,000 تومان

تور بدروم

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور بدروم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 4,295,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور بدروم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/24
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور بدروم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 3,645,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور بدروم ویژه بهار 29 و 30 فروردین

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/29
قیمت از : 3,795,000 تومان

تور مارماریس

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 3,945,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 3,945,000 تومان
ایرلاین : کاسپین
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 3,945,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور مارماریس 6 شب ماهان ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/29
قیمت از : 3,795,000 تومان

تور آلانیا

ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور آلانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 4,530,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور آلانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/30
قیمت از : 4,790,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور آلانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 4,530,000 تومان

تور قونیه

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور قونیه 3 شب ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/25
قیمت از : 2,950,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور قونیه 4 شب ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/28
قیمت از : 2,950,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور قونیه 4 شب ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 2,950,000 تومان

تور آنکارا

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور آنکارا 8 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/25
قیمت از : 2,213,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور آنکارا 13 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/21
قیمت از : 2,458,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور آنکارا 13 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/25
قیمت از : 2,835,000 تومان

تور ازمیر

ایرلاین : آتا
6 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 5,095,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 4,015,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
4 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/01
قیمت از : 4,020,000 تومان

تور دیدیم

ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور دیدیم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 4,195,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور دیدیم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 6,790,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور دیدیم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 4,640,000 تومان

تور کوش آداسی و ازمیر

ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 4,015,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
4 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/01
قیمت از : 4,020,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور کوش آداسی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 2,860,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور کوش آداسی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,700,000 تومان

تور بدروم و ازمیر

ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 4,015,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
4 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/01
قیمت از : 4,020,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور بدروم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/24
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور بدروم ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 3,645,000 تومان

تور مارماریس و ازمیر

ایرلاین : کیش ایر
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,995,000 تومان

تور مارماریس و کوش آداسی

ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور کوش آداسی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 2,860,000 تومان
ایرلاین : آنادولو جت
6 شب

تور کوش آداسی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,700,000 تومان

تور استانبول وآنتالیا

ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه اول اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 1,650,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه اردیبهشت پرواز ماهان*

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/07
قیمت از : 2,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول لحظه آخری

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/31
قیمت از : 1,520,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
3 شب

تور استانبول اول اردیبهشت پرواز اطلس گلوبال

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 2,095,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 2,050,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول ویژه اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 2,395,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور لحظه آخری استانبول 5 اردیبهشت پرواز قشم ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/05
قیمت از : 2,310,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور لحظه آخری استانبول 7 اردیبهشت پرواز قشم ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/07
قیمت از : 2,385,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول 13 اردیبهشت پرواز ماهان

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/13
قیمت از : 2,495,000 تومان

ترکیه

جاذبه های گردشگری و تفریحی ترکیه

چرا تور ترکیه

کشور ترکیه که در همسایگی ایران قرار گرفته، دارای شهرهای مهم و تاریخی و همچنین سواحل مختلف و تفریحات متنوعی می باشد. این کشور مسلمان با رشد و توسعه صنعت توریسم در سالهای گذشته پیشرفت های زیادی داشته و شهرهای این کشور میزبان میلیون ها توریست و مسافر از سراسر جهان بوده اند که با استفاده از تور ارزان ترکیه به این کشور سفر می کنند. ترکیه دارای تاریخی چند هزار ساله است و سلسله های فراوانی بر این نقطه از جهان حکومت کرده اند که امروزه در سفر با تور ترکیه می توانید آثار تاریخی زیبا و گاه شگفت انگیز این سلسله ها (از جمله یونان باستان، رومی ها، بیزانس، سلجوقیان، عثمانی ها و جمهوری ترکیه) را از نزدیک ببینید. 
در کشور ما هم سالهاست که با برقراری تورهای مختلف این کشور از جمله: تور استانبول، تور آنتالیا، تور کوش آداسی، تور ازمیر، تور مارماریس ، تور قونیه و ... صدها هزار نفر از هموطنان مان از این کشور زیبا دیدار کرده اند و توانسته اند با استفاده از تور زمینی ترکیه و یا تور هوایی ترکیه، برای خود و خانواده هایشان خاطرات خوشی را از این کشور رقم بزنند.

جاذبه های گردشگری ترکیه:

ترکیه دارای دیدنی ها و نقاط توریستی متنوع و فراوانی است آن قدر که هنگام دیدار از شهرهای توریستی این کشور با تور ترکیه از جمله آنتالیا، استانبول، ازمیر، کوش آداسی و قونیه می توانید هفته ها در این شهرها گردش کرد و همچنان از جاذبه های گردشگری داخل و اطراف این شهرها لذت برد. به خصوص سواحل زیبا و امکانات متعدد ورزش های آبی، تور کشتی و یا قایق سواری، آثار تاریخی فراوان، مکان های تفریحی جوانان و نوجوانان (از قبیل شهربازی، تله کابین، پارک آبی، سینما ها و غیره) رستوران ها و کافه ها، خرید لباس های ترک، دیدن مراسم و جشن های سنتی این کشور از نزدیک و ... 
سفر به ترکیه آنقدر شما را سرگرم خواهد کرد که در صورتی که اهل گشت و گذار در شهرهای این کشور و دیدن جاذبه های آن باشید، می توانید سفری استثنایی و خاطره انگیز آن هم بدون ویزا و با قیمت های مناسب داشته باشید. از دیدار از قونیه شهری که مولانا بسیاری از آثار ماندگار ادبی خود را خلق کرد گرفته تا دیدن شهر زیبا و شگفت انگیز استانبول. 
جهت سفر با تور ترکیه، تور استانبول، تور آنتالیا، تور کوش آداسی، تور قونیه، تور مارماریس، تور بدروم با ما همراه باشید.
جهت اطلاع از آخرین تورهای پاییز ترکیه، رزرو بلیط چارتر ترکیه، تور ترکیه نوروز، تور لحظه آخری ترکیه و یا ارزان ترین نرخ هتل های ترکیه لطفا با همکاران ما تماس بگیرید. آژانس مسافرتی الماس نشان سفری خوش را برای شما مسافران تور ترکیه آرزو دارد.

آفر های ویژه الماس نشان