تور استانبول

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه 18 آبان 98(ماهان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/18
قیمت از : 2,820,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
3 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(3شب اطلس)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/07
قیمت از : 4,610,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه پاییز98(4شب قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/30
قیمت از : 3,670,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(5شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 4,460,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(7شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 4,820,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 4,100,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه 27 مهر 98(ماهان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/27
قیمت از : 3,550,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور استانبول ویژه پاییز98(7شب قشم ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/30
قیمت از : 5,040,000 تومان

تور آنتالیا

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 27 مهر و4آبان

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/27
قیمت از : 4,190,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تعطیلات آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/18
قیمت از : 4,545,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تعطیلات آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 3,540,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تعطیلات آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/24
قیمت از : 2,790,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 2و3 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/02
قیمت از : 4,290,000 تومان

تور کوش آداسی

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه تعطیلات آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/19
قیمت از : 3,855,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 3 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/03
قیمت از : 4,440,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 26 مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/26
قیمت از : 4,090,000 تومان

تور بدروم

ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/17
قیمت از : 535,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/12
قیمت از : 5,400,000 تومان

تور مارماریس

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/10
قیمت از : 4,625,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه پاییز98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/17
قیمت از : 4,125,000 تومان

تور آلانیا

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/01
قیمت از : 4,620,000 تومان

تور قونیه

ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور قونیه ویژه بزرگداشت مولانا 19و23 آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 5,960,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور قونیه ویژه بزرگداشت مولانا (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 5,110,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور قونیه ویژه بزرگداشت مولانا (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/19
قیمت از : 4,140,000 تومان

تور آنکارا

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 4شب و 5 روز آنکارا ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/21
قیمت از : 2,440,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز آنکارا ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/03
قیمت از : 2,278,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و8 روز آنکارا ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/21
قیمت از : 3,330,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز آنکارا ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/21
قیمت از : 3,230,000 تومان

تور دیدیم

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/03
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/03
قیمت از : 4,695,000 تومان

تور کوش آداسی و ازمیر

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه تعطیلات آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/19
قیمت از : 3,855,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 3 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/03
قیمت از : 4,440,000 تومان

تور بدروم و ازمیر

ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/17
قیمت از : 535,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز بدروم ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/12
قیمت از : 5,400,000 تومان

تور مارماریس و کوش آداسی

ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه تعطیلات آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/19
قیمت از : 3,855,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه 3 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/03
قیمت از : 4,440,000 تومان

تور استانبول وآنتالیا

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه 18 آبان 98(ماهان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/18
قیمت از : 2,820,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
3 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(3شب اطلس)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/07
قیمت از : 4,610,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه پاییز98(4شب قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/30
قیمت از : 3,670,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(5شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 4,460,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه پاییز 98(7شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 4,820,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/01
قیمت از : 4,100,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول ویژه 27 مهر 98(ماهان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/27
قیمت از : 3,550,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور استانبول ویژه پاییز98(7شب قشم ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/30
قیمت از : 5,040,000 تومان

تور کاپادوکیا

ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز کاپادوکیا ویژه مهر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/21
قیمت از : 5,840,000 تومان

ترکیه

سبک سفرتان چیست؟

جاذبه های گردشگری و تفریحی ترکیه

چرا تور ترکیه

کشور ترکیه که در همسایگی ایران قرار گرفته، دارای شهرهای مهم و تاریخی و همچنین سواحل مختلف و تفریحات متنوعی می باشد. این کشور مسلمان با رشد و توسعه صنعت توریسم در سالهای گذشته پیشرفت های زیادی داشته و شهرهای این کشور میزبان میلیون ها توریست و مسافر از سراسر جهان بوده اند که با استفاده از تور ارزان ترکیه به این کشور سفر می کنند. ترکیه دارای تاریخی چند هزار ساله است و سلسله های فراوانی بر این نقطه از جهان حکومت کرده اند که امروزه در سفر با تور ترکیه می توانید آثار تاریخی زیبا و گاه شگفت انگیز این سلسله ها (از جمله یونان باستان، رومی ها، بیزانس، سلجوقیان، عثمانی ها و جمهوری ترکیه) را از نزدیک ببینید.

در کشور ما هم سالهاست که با برقراری تورهای مختلف این کشور از جمله: تور استانبول ، تور آنتالیا ، تور کوش آداسی، تور ازمیر، تور مارماریس ، تور قونیه و ... ، صدها هزار نفر از هموطنان مان از این کشور زیبا دیدار کرده اند و توانسته اند با استفاده از تور زمینی یا تور هوایی ترکیه، برای خود و خانواده هایشان خاطرات خوشی را از این کشور رقم بزنند.


جاذبه های گردشگری ترکیه

ترکیه دارای دیدنی ها و نقاط توریستی متنوع و فراوانی است آن قدر که هنگام دیدار از شهرهای توریستی این کشور با تور ترکیه از جمله آنتالیا، استانبول، ازمیر، کوش آداسی و قونیه می توانید هفته ها در این شهرها گردش کرد و همچنان از جاذبه های گردشگری داخل و اطراف این شهرها لذت برد. به خصوص سواحل زیبا و امکانات متعدد ورزش های آبی، تور کشتی و یا قایق سواری، آثار تاریخی فراوان، مکان های تفریحی جوانان و نوجوانان (از قبیل شهربازی، تله کابین، پارک آبی، سینما ها و غیره) رستوران ها و کافه ها، خرید لباس های ترک، مراسم و جشن های سنتی این کشور.


مهمترین جاذبه های گردشگری ترکیه :

•         موزه ایاصوفیه Hagia Sophia Museum در استانبول

•         پاموک کاله Pamukkale در دنیزلی

•         بازار بزرگ استانبول Grand Bazaar

•         معبد آرتمیس Temple of Artemis در کوشی آداسی

•         غارهای دانلاتاش Damlatas Caves در آلانیا

•         موزه و آرامگاه آتاتورک Anıtkabir در آنکارا

•         باغ وحش ازمیر Izmir Wildlife Park

•         موزه مولانا Mevlana Museum در قونیه

•         معبد آپولو Temple of Apollo در دیدیدم

•         پارک ملی اولوداگ Uludag National Park در بورسا


بهترین سواحل ترکیه

اگر هدف اصلی شما از همراهی با تور ترکیه استراحت و آرامش است ، شهرهای ساحلی ترکیه مانند آنتالیا، کوشی آداسی، آلانیا، بدروم، ازمیر، مارماریس و دیدیم بهترین گزینه ها هستند. این شهرها در بیشتر روزهای سال آفتابی هستند و علاوه بر سواحل عالی، دارای هتل های لوکس با قیمت های مناسب و جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی بسیاری هستند. تنها نکته ای که گردشگران تور ترکیه برای بازدید از شهرهای ساحلی باید بدانند این است که بازارها و فروشگاههای این شهرها قیمتهای گرانتری نسبت به استانبول دارند و خرید کمتر در آنها باعث صرفه جویی در هزینه ها میشود.


بهترین ساحل های ترکیه :

1- ساحل کلئوپاترا Kleopatra در آلانیا

2- ساحل ایزتوزوIztuzu  در اورتاجه

3- ساحل اولودنیز Oludeniz در اولودنیز

4- ساحل ایچملر Icmeler  در مارماریس

5- ساحل کاپوتاس Kaputas در آنتالیا

6- ساحل کاباکKabak  در فتحیه

7- ساحل چیرالی Cirali(Olympus) در چیرالی

8- ساحل پاتارا Patara در پاتارا

9- ساحل کنباآلتی Konyaalti در آنتالیا

10- ساحل دهکده پروانه BUTTERFLY VALLEY در فتحیه


بهترین زمان سفر با تور ترکیه

سفر به ترکیه آنقدر شما را سرگرم خواهد کرد که در صورتی که اهل گشت و گذار در شهرهای این کشور و دیدن جاذبه های آن باشید، می توانید سفری استثنایی و خاطره انگیز آن هم بدون ویزا و با قیمت های مناسب در هر زمان از سال داشته باشید. از لحاظ شرایط جغرافیایی ترکیه، نمی توان از آب و هوای کلی کشور چیزی گفت زیرا مناطق متنوع ترکیه دارای شرایط آب و هوایی مختلف هستند. با توجه به شهر مقصدتان در هر زمان از سال میتوانید بهترین لحظات را در تور ترکیه داشته باشید، همچنین برای لذت بردن از سواحل و تفریحات آبی فراوان ترکیه تور تابستان بهترین گزینه است، اما نباید ازدیاد جمعیت گردشگران را از یاد ببرید.

برای بازدید از سواحل غربی مانند ازمیر، بهترین زمان در بهار و پاییز مخصوصا در آوریل میباشد؛  بازدید از استانبول و آنکارا در ماه ژوئن ، می و سپتامبر ؛ سواحل جنوبی و جنوب شرقی ماههای آوریل، می و اوایل اکتبر ؛ ارتفاعات شرقی در ماه ژوئن و سپتامبر و مناطق کوهستانی در جولای و آگوست مناسب ترین زمان هستند.


جهت اطلاع از آخرین تورهای ترکیه، رزرو بلیط چارتر ترکیه، تور لحظه آخری ترکیه و یا ارزان ترین نرخ هتل های ترکیه لطفا با همکاران ما تماس بگیرید. آژانس مسافرتی الماس نشان سفری خوش را برای شما مسافران تور ترکیه آرزو دارد.

آفر های ویژه الماس نشان