تور وارنا و صوفیا

ایرلاین : ترکیش

تور صوفیا بلغارستان ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/25
قیمت از : 34,468,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور بلغارستان 7شب و 8روز ویژه 22 مرداد 1400 (ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/16
قیمت از : 18,000,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور بلغارستان 7شب و 8روز ویژه 15 مرداد 1400 (ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/16
قیمت از : 18,490,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور بلغارستان 7شب و 8روز ویژه مرداد 1400 (پرواز ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/05/15
قیمت از : 17,000,000 تومان

وارنا و صوفیا

سبک سفرتان چیست؟

جاذبه های گردشگری و تفریحی وارنا و صوفیا

آفر های ویژه الماس نشان