تور نوروزی

ایرلاین : سان اکسپرس

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 5,990,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه نوروز99 (از26 اسفند-3شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 2,920,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 7 روز مارماریس ویژه نوروز99(از 27 اسفند)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 6,299,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه نوروز 99(از 28 اسفند)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 6,899,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب و5 روز آنکارا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 4,120,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر

تور 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 11,160,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 4 شب و 5 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,170,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 7 روز آنتالیا ویژه 27 اسفند الی 10 فرودین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 4,999,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,059,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور ترکمن صحرا دیار اسب و دوتار ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 780,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور سواحل دریای عمان ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 3,790,000 تومان
ایرلاین : وسیله نقلیه توریستی

تور جزیره ناشناخته مارو تا بندر سیراف ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 2,640,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه نوروز99 (از26 اسفند-3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,130,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه نوروز99 (از 26 اسفند-4شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,600,000 تومان
ایرلاین : سلام ایر

تور 5شب و 6 روز مسقط ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 9,199,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر

تور 3شب و 4 روز قشم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 2,260,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 3شب و 4 روز مشهد ویژه نوروز99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 2,000,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 7 شب و 8 روز بالی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 12,970,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه نوروز99 (از 26 اسفند-4شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 3,440,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 4 شب و 5 روز کیش ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 3,290,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 3شب و 4 روز کیش ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 2,930,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز

تور 7 شب و 8 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 4,880,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز

تور 4 شب و 5 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 3,610,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 3,620,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 5شب و 6 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 6,680,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/05
قیمت از : 18,300,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 18,350,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 17,400,000 تومان
ایرلاین : امارات

تور 5شب و 6 روز مالدیو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 26,560,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب و 5 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 4,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه 3 فرودین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 21,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب شانگهای 4شب پکن ویژه 4 فرودین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/04
قیمت از : 21,995,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور ترکیبی فرانسه ایتالیا اسپانیا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 66,550,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,630,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 3شب و 4 روز دبی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,350,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب سنت پترزبورگ 3شب مسکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 15,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 11,245,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 7شب و 8 روز گوا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 10,145,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز دیدیم ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 5,895,000 تومان
ایرلاین : تیلویند

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه 1و8 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 6,890,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت

تور مسکو و سنت پترزبورگ ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 11,590,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور 8شب و 9 روز یونان ایتالیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/05
قیمت از : 47,310,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور 12شب استرالیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 65,750,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب کوالالامپور 3شب پنانگ ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/25
قیمت از : 7,790,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 7شب کوالالامپور ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/25
قیمت از : 6,460,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 8شب و 9 روز چین ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 21,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 9شب و 10 روز چین ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 23,995,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 7,445,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 7شب و 8 روز پوکت ویژه نوروز 99(پرواز مستقیم ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 12,530,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور 11شب اسپانیا پرتغال ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 58,340,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور 8شب فرانسه و ایتالیا ویژه 5 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/05
قیمت از : 51,700,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 7شب و 8 روز فرانسه ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 33,180,000 تومان
ایرلاین : عمان

تور 7شب و 8 روز بالی ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 14,480,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 9 روزه فرانسه هلند آلمان ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 33,050,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 11 روز دوره اسپانیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 45,680,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 8 روزه اسپانیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 37,070,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور 11 روزه فرانسه ایتالیا سوئیس ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 46,950,000 تومان
ایرلاین : آستریا

تور 11 روزه فرانسه اسپانیا ایتالیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 46,950,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 8 روزه مجارستان اتریش ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 33,140,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور 12 روزه مجارستان اتریش چک آلمان ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 39,640,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور 7 شب و 8 روز آفریقای جنوبی ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 41,230,000 تومان

تور نوروز 99 – آفرهای تور نوروزی ارزان

شروع سال نو و عید نوروز از زمان قدیم تا به امروز یکی از مهمترین و بزرگ ترین رخدادها برای ایرانیان به شمار می رود. تورهای نوروزی فرصتی عالی برای گشت و ‌گذار، لذت بردن از جاذبه های گردشگری و مسافرت در آب وهوای بهاری می باشد. رشد سفرهای نوروزی و افزایش گردشگران داخلی و خارجی در طول تعطیلات عید به چند دلیل وابسته است، مهمترین آنها طولانی بودن زمان تعطیلات کاری و تحصیلی می باشد؛ دلیل مهم بعدی آب و هوای معتدل در بیشتر شهرهای ایران و جهان است که از سرمای زمستان و گرمای بیش از حد تابستان خبری نیست. تقاضای تورهای نوروزی بیشترین آمار گردشگری ایران را به خود اختصاص داده که بدون شک باعث رونق صنعت توریسم کشور میشود. با توجه به اینکه در تعطیلات نوروز بیشترین تقاضای مسافرت ها از سمت هموطنانمان انجام شده و از طرف دیگر هزینه های تور نوروزی نیز افزایش یافته، توصیه میشود از حدود دو ماه پیش از تعطیلات اقدام به رزرو تور نوروزی مورد نظر خود کنید. پیش از انتخاب و رزرو تور نیز باید در خصوص مدت زمان سفر، محل اقامت، بودجه سفر، آب و هوای مقصد و لباسها و لوازم مورد نیاز تصمیم گیری کنید.


قیمت های تور نوروزی

همانطور که گفته شد در تعطیلات نوروز تقاضای تورهای گردشگری مخصوصا تورهای خارجی افزایش پیدا می کند و هزینه تورهای نوروزی نیز نسبت به زمان های دیگر گران و گاهی تا دو برابر نیز افزوده میشود، این افزایش قیمت ها به دلیل ناهماهنگی عرضه و تقاضا میباشد. آژانس های توریستی توان محدودی در ارائه تورهای داخلی و خارجی دارند و از طرفی ظرفیت هتل ها و ناوگان حمل و نقل نیز محدود و مشخص می باشد؛ در اینصورت با تقاضای چندین میلیونی مردم برای استفاده از این تورها و امکانات نظام عرضه و تقاضا نامتوازن شده و قیمت ها بر اساس منطق بازار افزایش پیدا میکنند. با توجه به این شرایط آژانس های مسافرتی سعی بر ارائه تورهای مناسب با امکانات ویژه را دارند که با توجه به نوع خطوط هوایی، هتل و سایر امکانات متفاوت است. هموطنان عزیز میتوانند با رزرو زودهنگام تورهای نوروزی علاوه بر داشتن گزینه های متنوع ، در هزینه های خود نیز صرفه جویی کنند. آژنس الماس نشان به عنوان یکی شناخته شده ترین آژانس های مسافرتی کشور به دلیل کیفیت بالای خدمات و رضایت حداکثری مشتریان خود آماده است سفری خاطره انگیز در تعطیلات نوروز را برایتان رقم یزند.


تورهای نوروز داخلی

تعطیلات نوروز بهترین زمان برای سفر به شهرهای ایران و بازدید از جاذبه های شناخته شده و ناشناخته در جای جای کشورمان است. در ابتدای بهار آب و هوای بیشتر شهرهای ایران رو به گرمی میرود و قطعا انتخاب تورهای داخلی نوروزی ، سفری کم هزینه را برای شما به همراه دارد. بهترین انتخاب برای تور داخلی نوروزی شهری است که تا کنون به آن سفر نکرده اید. ایران شهرهایی با تمدن و فرهنگ غنی بسیاری دارد که هر کدام جاذبه‌های گردشگری متنوعی را ارائه میکنند؛ سفر به شهرهای مختلف ایران نه تنها لذت بخش است، بلکه گامی مهم در جهت رونق گردشگری کشور نیز به همراه دارد. از مشهور ترین و محبوب ترین شهرهای ایران که برای تورهای نوروزی انتخاب مناسبی هستند:

1- شیراز و اصفهان

2- جزایر کیش و قشم

3- شهرهای شمالی (گلستان، مازندران و گیلان)

4- یزد و کرمان

5- مشهد


علاوه بر این کلان شهرها که جمعیت گردشگران تورهای نوروزی در آنها بسیار زیاد است، شما میتوانید به شهرهای کوچک کمتر شناخته شده ولی پر جاذبه نیز سفر کنید که هر کدام از آنها تفریحات، فرهنگ و صنایع دستی ویژه خود را دارند. گردشگران داخلی تورهای نوروزی می توانند با توجه به ملاک هایی مانند محل اقامت، تفریحات، نوع آب و هوا، گزینه های خرید و بسیاری دیگر شهری را برای سفر خود انتخاب کنند. علاوه بر گزینه جمعیت، هزینه تور نوروزی نیز در سفرهای داخلی اهمیت دارد و انتخاب شهرها و روستاهای بکر و کمتر توریستی، سفری کم هزینه را برای شما به ارمغان می آورد. برخی از شهرهای کمتر شناخته شده توریستی ایران : بوشهر، کاشان، محلات، طارم، سی سخت، سرو، سنقر و شاهرود.


تورهای نوروز خارجی

به همان اندازه که بازار تورهای داخلی در نوروز گرم است، تورهای خارج از کشور نیز در تعطیلات نوروز طرفداران بسیاری داشته و تنوع آن از نظر کشور مقصد، آب و هوا و هزینه سفر بسیار زیاد می باشد. در تعطیلات نوروز دیگر کشورها نسبتا خلوت هستند و در بعضی مواقع یک تور نوروزی خارجی با یک تور داخلی (مخصوصا شهرهای توریستی) از نظر هزینه تفاوت چندانی نخواهد داشت. اغلب گردشگران تورهای خارجی با هدف استراحت و گذراندن تعطیلات در کنار ساحل با تورهای نوروزی همراه میشوند و برخی دیگر با هدف خرید یا گردشگری. انتخاب شهر و کشور مقصد برای تورهای نوروزی خارجی از نظر هر شخص متفاوت است، اما معمولا با توجه به آب و هوا و هزینه تور مربوطه تعدادی از شهرها در بین ایرانیان محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند. با توجه به تجربیات سالهای گذشته و بازخورد گردشگران لیستی از بهترین تورهای نوروزی خارجی برای شما ارائه شده است.


1- تور بالی

همراهی با تور نوروز بالی یکی از بهترین انتخاب ها برای افرادیست که علاوه بر داشتن یک سفر لوکس اما مقرون به صرفه، به دنبال تفریحات آبی و ساحلی در آب و هوای مناسب هستند. البته هزینه تور بالی با توجه به امکانات هر پکیج متفاوت می باشد و به دلیل فاصله زیاد این جزیره با ایران قیمت پروازهای آن نیز کمی گران است.


2- تور تایلند

تور تایلند در نوروز یکی از محبوب ترین تورهای فصل بهار می باشد زیرا این کشور با داشتن شهرهای توریستی مانند بانکوک، پاتایا، پوکت و ساموئی که علاوه بر داشتن جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان، قیمت های مناسب پرواز و هتل ها در تعطیلات نوروز، تجربه ای از سواحل بی نظیر و هتل های شیک را در آب و هوای عالی به گردشگران می دهد.


3- تور ترکیه

کشور ترکیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی به ایران جزء یکی از محبوب ترین مقاصد تورهای نوروزی ایرانیان می باشد. با توجه به وسعت این کشور شرایط آب و هوایی در نقاط مختلف آن متفاوت بوده و در هر زمان از سال پذیرای گردشگران تور آنتالیا، تور استانبول، تور کوش آداسی و تور ازمیر می باشد.


4- تور ارمنستان

عدم نیاز به ویزا، امکان سفر زمینی و شباهت فرهنگی، دلایلی هستند که تور نوروز ارمنستان را در بین گردشگران ایرانی محبوب کرده است. آب و هوای ارمنستان بی شباهت به ایران نیست و تور نوروزی ارمنستان یکی از بهترین زمان های بازدید از این کشور زیبا می باشد.


5- تور باکو

باکو پایتخت کشور آذربایجان، کشور هم مرز شمالی، شهری جذاب برای گذراندن تعطیلات نوروز است، زیرا علاوه بر نزدیکی و هزینه مناسب، در اوایل بهار در بهترین شرایط آب و هوایی قرار دارد. نزدیکی باکو به ایران دو پیامد مهم را دارد، اولا شباهت فرهنگ مردم و برگزاری جشن نوروز ، ثانیا امکان سفر با تور باکو به صورت زمینی و در نتیجه با هزینه ای بسیار کم وجود دارد.


6- تور دبی

دبی یکی از پیشرفته ترین شهرهای جهان بوده که صنعت گردشگری آن با تعداد محدودی جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار گسترده و با امکانات هیجان انگیز می باشد. آب و هوای دبی گرمسیری بوده و اواخر پاییز، زمستان و اوایل بهار بهترین زمان سفر با تور دبی است.


7- تور بلغارستان

سفر با تور نوروزی بلغارستان برای هر سن و سلیقه ای مناسب می باشد و جاذبه های توریستی آن شامل تفریحات آبی، آثار باستانی، جاذبه های طبیعی و مراکز تفریحی بسیاری میشود. همراهی با تور نوروز وارنا علاوه بر دیدار از یک کشور اروپایی در هوایی معتدل و خنک ، میتوانید در جشن ها و مراسم باشکوه بهاری این کشور شرکت کنید.


8- تور آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی کشوری با طبیعتی استثنایی‌، مقصدی مناسب برای گردشگران تورهای خارجی با هر سلیقه ای می باشد، زیرا تنوعی بی نظیر از حیات وحش، تفریحات هیجان انگیز و سواحل چشمگیر را هم زمان داراست. هوای آفریقای جنوبی در بیشتر طول سال آفتابیست و تور نوروز این کشور بهترین انتخاب است زیرا از بارش باران خبری نیست.


9- تور اروپا

جاذبه های توریستی در کشورهای اروپایی به قدری زیاد است که حتی تعطیلات نوروزی نیز برای بازدید از آنها کافی نیست. آب و هوای کشورهای اروپایی معمولا سرد یا معتدل می باشد و بهترین زمان سفر در تابستان می باشد؛ اما به دلیل فصل اوج گردشگری که جمعیت توریست ها بسیار زیاد و هزینه تا حدود زیادی افزایش یافته، تورهای نوروزی فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، یونان، سوئیس، کرواسی و مجارستان، گزینه های بسیار مناسبی هستند.


علاوه بر تورهایی که نام برده شد، کشورها و شهرهای دیگری هستند که در تعطیلات نوروز سفر به آنها علاه بر آب و هوای مناسب ، دارای قیمت های مقرون به صرفه و جاذبه های گردشگری فراوان هستند از جمله:

·         تور گرجستان

·         تور مالزی ( تور کوالالامپور)

·         تور سنگاپو

·         تور مالدیو

·         تور هند ( تور گوا)

·         تور چین، تور ژاپن

·         تور قبرس

·         تور صربستان


اگر میخواهید از هرکدام از تورهای خارجی یا داخلی اطلاعاتی کسب کنید میتوانید پکیج های تورهای نوروزی را در وب سایت آژانس الماس نشان دنبال کنید یا از طریق شماره های 25712-021و 54171-021 با همکاران ما در ارتباط باشید.