logo
phone

تور سوچی

سوچی
قیمت توراز3,440,000تومان
مدت اقامت : 7 شب

تور سوچی نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : جمعه 1395/12/27

ایرلاین : تابان

جزئیات بیشتر

سوچی
قیمت توراز4,295,000تومان
مدت اقامت : 7 شب

تور سوچی ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : جمعه 1395/12/27

ایرلاین : تابان

جزئیات بیشتر

تور فرانسه و اسپانیا و ایتالیا

فرانسه و اسپانیا و ایتالیا
قیمت توراز 3,690,000تومان +3,190یورو
مدت اقامت : 13 شب

تور ترکیبی اروپا هتل 4 ستاره ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : دوشنبه 1395/12/30

ایرلاین : آلیتالیا

جزئیات بیشتر

فرانسه و اسپانیا و ایتالیا
قیمت توراز 3,690,000تومان +3,590یورو
مدت اقامت : 13 شب

تور ترکیبی اروپا هتل 5 ستاره ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : یکشنبه 1395/12/29

ایرلاین : آلیتالیا

جزئیات بیشتر

تور اسپانیا و پرتغال

اسپانیا و پرتغال
قیمت توراز 3,690,000تومان +2,890یورو
مدت اقامت : 12 شب

تور اسپانیا و پرتغال ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : دوشنبه 1395/12/30

ایرلاین : ترکیش

جزئیات بیشتر

تور فرانسه

فرانسه
قیمت توراز 2,990,000تومان +1,490یورو
مدت اقامت : 7 شب

تور فرانسه 8روز ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : جمعه 1396/01/04

ایرلاین : ایران ایر

جزئیات بیشتر

فرانسه
قیمت توراز 2,990,000تومان +1,290یورو
مدت اقامت : 7 شب

تور فرانسه 7 شب ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : سه شنبه 1395/12/24

ایرلاین : ایران ایر

جزئیات بیشتر

فرانسه
قیمت توراز 3,490,000تومان +2,290یورو
مدت اقامت : 12 شب

تور فرانسه 12 روز ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : جمعه 1396/01/04

ایرلاین : ایران ایر

جزئیات بیشتر

تور بلگراد

بلگراد
قیمت توراز5,800,000تومان
مدت اقامت : 7 شب

تور صربستان ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : شنبه 1395/12/28

ایرلاین : قشم ایر

جزئیات بیشتر

تور فرانسه و ایتالیا

فرانسه و ایتالیا
قیمت توراز 3,690,000تومان +2,590یورو
مدت اقامت : 8 شب

تور فرانسه و ایتالیا هتل 5 ستاره ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : سه شنبه 1396/01/01

ایرلاین : ترکیش

جزئیات بیشتر

فرانسه و ایتالیا
قیمت توراز 3,690,000تومان +2,090یورو
مدت اقامت : 8 شب

تور فرانسه و ایتالیا هتل 4 ستاره ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : پنجشنبه 1396/01/03

ایرلاین : ترکیش

جزئیات بیشتر

فرانسه و ایتالیا
قیمت توراز 3,690,000تومان +2,590یورو
مدت اقامت : 12 شب

تور ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : شنبه 1395/12/28

ایرلاین : آلیتالیا

جزئیات بیشتر

تور اسپانیا

اسپانیا
قیمت توراز 3,690,000تومان +2,790یورو
مدت اقامت : 12 شب

تور دور اسپانیا 13 روز نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : شنبه 1395/12/28

ایرلاین : ترکیش

جزئیات بیشتر

اسپانیا
قیمت توراز 3,690,000تومان +1,990یورو
مدت اقامت : 8 شب

تور اسپانیا 9 روز نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : شنبه 1396/01/05

ایرلاین : آلیتالیا

جزئیات بیشتر

اسپانیا
قیمت توراز 3,690,000تومان +3,390یورو
مدت اقامت : 11 شب

تور اسپانیا 12 روز نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : شنبه 1395/12/28

ایرلاین : آلیتالیا

جزئیات بیشتر

تور مسکو و سنت پترزبورگ

مسکو و سنت پترزبورگ
قیمت توراز 1,750,000تومان +850دلار
مدت اقامت : 7 شب

تور ترکیبی روسیه ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : یکشنبه 1395/12/29

ایرلاین : ماهان

جزئیات بیشتر

مسکو و سنت پترزبورگ
قیمت توراز4,950,000تومان
مدت اقامت : 7 شب

تور سنت پترزبورگ و مسکو ویژه نوروز

تاریخ شروع پکیج از : یکشنبه 1395/12/29

ایرلاین : نورد وایند

جزئیات بیشتر

تور تاتارستان

تاتارستان
قیمت توراز4,390,000تومان
مدت اقامت : 4 شب

تور تاتارستان ویژه زمستان 95

تاریخ شروع پکیج از : جمعه 1395/11/01

ایرلاین : قشم ایر

جزئیات بیشتر

تور فرانسه و اسپانیا

فرانسه و اسپانیا
قیمت توراز 3,590,000تومان +2,590یورو
مدت اقامت : 10 شب

تور فرانسه و اسپانیا 11 روز ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : سه شنبه 1396/01/01

ایرلاین : ترکیش

جزئیات بیشتر

تور سنت پترزبورگ و مسکو

سنت پترزبورگ و مسکو
قیمت توراز4,950,000تومان
مدت اقامت : 7 شب

تور سنت پترزبورگ و مسکو ویژه نوروز

تاریخ شروع پکیج از : یکشنبه 1395/12/29

ایرلاین : نورد وایند

جزئیات بیشتر

تور اکراین

اکراین
قیمت توراز3,570,000تومان
مدت اقامت : 7 شب

تور اکراین 95

تاریخ شروع پکیج از : پنجشنبه 1395/11/14

ایرلاین : اکراین

جزئیات بیشتر

تور فرانسه و بلژیک و هلند

فرانسه و بلژیک و هلند
قیمت توراز 2,990,000تومان +2,490یورو
مدت اقامت : 9 شب

تور فرانسه و بلژیک و هلند ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : سه شنبه 1396/01/01

ایرلاین : ایران ایر

جزئیات بیشتر

تور ترکیبی اروپا

ترکیبی اروپا
قیمت توراز 3,690,000تومان +3,190یورو
مدت اقامت : 13 شب

تور فرانسه و اسپانیا و اتریش ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : شنبه 1395/12/28

ایرلاین : ترکیش

جزئیات بیشتر

ترکیبی اروپا
قیمت توراز 3,490,000تومان +3,190یورو
مدت اقامت : 13 شب

تور ترکیبی اروپا ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : جمعه 1395/12/27

ایرلاین : ایران ایر

جزئیات بیشتر

ترکیبی اروپا
قیمت توراز 3,490,000تومان +2,690یورو
مدت اقامت : 9 شب

تور ترکیبی اروپا 10 روزه ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : جمعه 1396/01/04

ایرلاین : ایران ایر

جزئیات بیشتر

ترکیبی اروپا
قیمت توراز 3,490,000تومان +2,590یورو
مدت اقامت : 10 شب

تور ایتالیا و سوئیس و فرانسه ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : سه شنبه 1396/01/01

ایرلاین : ایران ایر

جزئیات بیشتر

ترکیبی اروپا
قیمت توراز14,700,000تومان
مدت اقامت : 9 شب

تور ترکیبی فرانسه و سوئیس و ایتالیا ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : دوشنبه 1395/12/30

ایرلاین : ماهان

جزئیات بیشتر

ترکیبی اروپا
قیمت توراز 3,690,000تومان +3,190یورو
مدت اقامت : 12 شب

تور ایتالیا و اسپانیا ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : سه شنبه 1396/01/01

ایرلاین : آلیتالیا

جزئیات بیشتر

ترکیبی اروپا
قیمت توراز 3,690,000تومان +2,590یورو
مدت اقامت : 12 شب

تور ایتالیا و فرانسه ویژه نوروز 96

تاریخ شروع پکیج از : شنبه 1395/12/28

ایرلاین : آلیتالیا

جزئیات بیشتر

چرا تور اروپا

تور اروپا پاییز 95 ، تور اروپا نوروز 96 ، تور ارزان اروپا ، تور لوکس اروپا یا تور لاکچری اروپا و قیمت تور اروپا می تواند برای عاشقان سفر به این قاره هیجان انگیز و جذاب باشد.

تور اروپا: این قاره از زمان های قدیم مورد توجه بسیاری از جهانگردان و گردشگران بوده است، اروپا که به قاره سرسبز هم معروف است، دارای شهرهای مهم و معروفی مانند پاریس، برلین، فرانکفورت، رم، ونیز، بارسلونا، مادرید، لندن، آتن، لاهه، وین و بوداپست می باشد.

توریست ها بسته به نوع تور اروپا (مثلا تور ترکیبی اروپا) که رزرو و استفاده می کنند، می توانند از مکان ها و امکانات گردشگری و توریستی استفاده کنند از جمله: برج ایفل و موزه لوور در پاریس، خرابه های بازمانده دیوار برلین در آلمان، ارکستر فیللامونیک در اتریش و آلمان، موزه ونگوگ در هلند، جزایر زیبای یونان و گشت با کشتی کروز.

برای بازدید از بعضی از کشورهای اروپایی باید ویزای شینگن تهیه کنید. جهت اطلاع از بهترین نرخ تور اروپا، دریافت ویزای شینگن، بلیط پرواز های اروپا و رزرو تور ارزان اروپا می توانید با همکاران ما تماس و از جدیدترین خدمات ما در این زمینه ها استفاده بفرمایید.

جاذبه های گردشگری و تفریحی اروپا

آفر های ویژه الماس نشان
قیمت توراز 1,875,000تومان تور تفلیس با پرواز زاگرس ویژه نوروز 96
تور تفلیس با پرواز زاگرس ویژه نوروز 96
قیمت توراز 2,090,000تومان تور گرجستان تفلیس ویژه نوروز 96
تور گرجستان تفلیس ویژه نوروز 96
قیمت توراز 2,295,000تومان تور آنتالیا ویژه نوروز 96
تور آنتالیا ویژه نوروز 96
قیمت توراز 2,310,000تومان تور نوروزی دبی با پرواز فلای دبی
تور نوروزی دبی با پرواز فلای دبی
قیمت توراز 6,850,000تومان تور لوکس دبی ویژه نوروز 96
تور لوکس دبی ویژه نوروز 96
قیمت توراز 5,480,000تومان تور سنگاپور و بالی ویژه نوروز 96
تور سنگاپور و بالی ویژه نوروز 96