آبشار دودن آنتالیا

آبشار دودن در 28 کیلومتری جاده قدیم آنتالیا –بوردور، در شهر آنتالیا قرار گرفته است.هنگامی که می خواهید اقدام به رزرو تور آنتالیا نمایید، بد نیست که برای بازدید از جاذبه های توریستی این شهر (از جمله آبشار دودن) هم برنامه ریزی کنید. سرچشمه این آبشار دو چشمه جوشان به نام پینارباشی در 40 کیلومتری آن است. آب این دو چشمه پس از طی مسیری کوتاه یکی شده و رود دودن را می سازد. 

آبشار دودن

دودن پس از طی مسیر 14 کیلومتری از زیر زمین در گودالی به نام وارساک در روی زمین جاری شده و پس از یک جریان کوتاه دوباره در طرف دیگر گودال در اعماق زمین فرو می رود. آبی که در گودال وارساک به زمین می رود پس از طی 2 کیلومتر از آبریز آبشار بیرون آمده و آبشار زیبایی به نام دودن را به وجود می آورد. سر انجام این آب پس از عبور از آنتالیا در مسیری 9 کیلومتره، وارد دریای مدیترانه می شود. 

رود دودن