کلیسا سنت جان کوش آداسی

 در دامنه تپه آیاسولوک درست زیر قلعه در نزدیکی مرکز شهر سَلجوک در استان ازمیر ترکیه و در حدود 3.5 کیلومتری افسوس باسیلیکای سنت جان توسط ژوستینین اول امپراتور روم شرقی در قرن ششم ساخته‌شده است. این کلیسا یکی از مقدس‌ترین کلیساها در زمان خود در نظر گرفته‌شده است. کلیسا سنت جان یک کلیسای تاریخی بود که  در شکل یک صلیب و با شش گنبد پوشیده شده بود. این کلیسا که از سنگ و آجر بود، در میان معماری زمان خود بسیار کمیاب بوده است. از سنگ مرمر در ساخت این کلیسا استفاده‌شده است و آرامگاه سنت جان در زیر گنبد مرکزی قرار گرفته است. دیوار حصار اطراف کلیسا برای حفاظت ساخته شده است. قابل توجه 10 نقاشی های دیواری بسیار قدیمی در این کلیسای شهر کوش آداسی دیده می شود  و به دلیل زلزله‌هایی که اتفاق افتاده است بخش‌هایی از این کلیسا ویران‌شده است.

مسافران از بهترین جاذبه های گردشگری کوش آداسی در سفر با تور ترکیه بازدید خواهند کرد.