بهترین فرودگاه جهان، فرودگاه چانگی سنگاپور

سنگاپور یکی از مقصدهای گردشگری جهان در آسیا می باشد که یکی از مزیت های این کشور وجود بهترین فرودگاه دنیا می باشد که این مقام در چهارمین سال متوالی به فرودگاه چانگی سنگاپور تعلق گرفت، البته در نظر گرفتن این رتبه به این فرودگاه با توجه به نظرسنجی مسافران، بررسی جهانی و رتبه بندی که توسط اسکای تراکس صورت گرفت اعلام گردید. 

جالب است بدانید که این نظرسنجی آماری از 13.25.000 مسافر که از 106 ملیت متفاوت بودند جمع آوری شد و البته در 550فرودگاه دنیا انجام شد. در 16 سال اخیر امسال هفتیم سال است که جوایزی به همین دلیل و وجود امکانات رفاهی خوب استاندار در فرودگاه چانگی سنگاپور، داده می شود. در رتبه های بعد از آن به ترتیب فرودگاه های  آینچئون، مونیخ، هاندا در توکیو، هنگ کنگ، چوبو سنترایر در ژاپن، هیترو در لندن، کانسای در ژاپن و حمد در قطر قرار دارند.

فرودگاه چانگی اصلی ترین فرودگاه در قسمت جنوب شرق قاره آسیا می باشد و در واقع یک فرودگاه نظامی – همگانی است که دارای باندی به طول 4 هزار متر است. این فرودگاه در سال 2014 ظرفیتی معادل 148.200 مسافر را در روز جا ب جا میکرد که در سال میانگینش به 54.100.000 نفر رسید. این فرودگاه یکی از فرودگاه های شلوغ می باشد که با تعداد 116 شهر، 29 کشور در آسیا و 3320 شهر، 70 کشور در دنیا برای سفر های هوایی در ارتباط است. هدف از ساخت چنین فرودگاهی گسترش و متحد سازی برای حمل و نقل میلیون ها مسافر در کل آسیای جنوب شرقی است.