درب میندوس بدروم

گذشته هر چیزی نقش بسزایی در ارزشمند بودن آن دارد که در سفری که با تور ترکیه همراه خواهید بود و بازدید از جاذبه‌های گردشگری بدروم ارزش خیلی از بناها و مکان‌های تاریخی را خواهید دانست.

یکی از جاذبه‌های تاریخی بسیار مهم در بدروم درب میندوس می‌باشد که در زمان خود یکی از اصلی‌ترین قسمت‌های شهر به‌حساب می‌آمده است.

دروازه میندوس در قسمت غربی بدروم واقع شده است قدمت آن به زمان پادشاه ماسول که در ۴ ماه قبل از میلاد می‌زیسته است، می‌رسد که این پادشاه برای حفاظت از شهر باستانی هالیکارناسوس دستور ساخت این در و دیوارهای اطرافش که امتدادش به ۷ کیلومتر می‌رسد را داد. هرچند که از آن سازه حفاظتی فقط دیوارهای مخروبه برجای‌مانده است.

درب میندوس متشکل از برج تاریخی و یک شبستان داخلی است که در سال ۱۹۹۹ موردبازسازی قرارگرفته است قسمت روبه‌رویی دروازه خندق‌هایی وجود دارد که در سال ۳۳۴ قبل از میلاد سربازان اسکندر در آن غرق‌شده‌اند. با دانستن تاریخچه دروازه میندوس بازدید از آن در اول برنامه سفرتان قرار می‌گیرد.