موزه روباز مائوسلیوم بدروم

یکی از بهترین جاذبه‌های توریستی بدروم که مسافران ترکیه در سال بسیار از آن بازدید می‌کنند، موزه روباز بدروم است که علت اهمیت آن از لحاظ تاریخی وجود مقبره مائوسلیوم که از پادشاهان کاریا بود، است. شاید به نظرشما این مکان یک خرابه تاریخی باشد ولی این سایت قبل از زلزله آناتولی، سالم‌تر بود و بعدازآن به این صورت تخریب شده است و از عجایب هفتگانه جهان نیز به‌حساب می‌آید. ارزش تاریخی این مکان بسیار زیاد است به‌طوری‌که با اکتشافاتی که در این موزه روباز مائوسلیوم و قلعه بدروم به عمل آمد متوجه شدند که سنگ‌هایی که در آرامگاه پادشاه مائوسلیوم به‌کاررفته شده در ساخت قلعه نیز از همان سنگ‌ها استفاده شده است که در زمان حفاری که توسط انگلیسی‌ها صورت گرفت تعدادی از آنها در موزه بریتانیا قرار گرفت.

مسافران تور ترکیه می توانند از تاریخی ترین جاذبه های گردشگری بدروم بازدید کنند.