مجسمه مرجانی بودا ساموئی

در جزیره سامویی دو مجسمه بودا وجود دارد که به یکی از آنها مجسمه بودا بزرگ می گویند که در معبد پرایای با ارتفاع 12 متر قرار دارد و نمادی از دین بودا در این منطقه از تایلند است، به مجسمه دیگر، مجسمه مرجانی بودا می گویند که دلیل ارزش مجسمه شیوه تشکیل شدن آن است که این تندیس در طول سال های بسیاری بر اثر فرسایش شکل گرفته است. برای بازدید از آن به روستای بسیار کوچک لامای که ماهیگران چینی در آن زندگی می کنند بروید. شاید برایتان سوال باشد که چرا این مجسمه تخریب شده ه عنوان یک جاذبه در ساموئی نام برده می شود، زیرا هنوز هم این نماد برای راهبان بودا قابل احترام است. در اطراف این مجسمه مرجانی چشمه هایی وجود دارد که تقریبا در 4 کیلومتری روستای لامای دیده می شود.

مسافران از بهترین جاذبه های گردشگری ساموئی در سفر خود با تور تایلند دیدن می کنند.