قصر مولیاژ ماله

اگر شم جزء گردشگرانی هستید که می خواهید به مالدیو سفر کنید به شما پیشنهاد می شود که از قصر مولیاژ ماله هم دیدن کنید که بعد از آن می توانید به مسجد جمعه که در آن نزدیکی است بروید. این قصر برای زندگی سلطان ساخته شد ولی قبل از اینکه سلطان در آن سکئنت داشته باشد از سلطنت عزل شد. این ساختمان حدودا 1000 ساله است و از سال 1920 به بعد کابردهای زیادی داشت که به عنوان محل اقامت ولیعهد حسن ایزالدین در همان سالها مطرح شد و در سال 1939 ، محل وزارت امور خارجه، کاخ ریاست جمهوری در سال 1953 و 1968 شد، در سال 1954 برای دفتر نخست وزیری در نظر گرفته شد، در سال 2008 دیوان عالی، و از سال 2009 تا به امروز محل اصلی اقامت رئیس جمهور وقت شده است. طراحی معماری این خانه بسیار ساده ولی رنگارنگ است به گونه ای که به کاخ رنگارنگ مولیاژ معروف است.

مسافران می توانند در سفری که با تور مالدیو همراه هستند از بهترین جاذبه های گردشگری ماله دیدن نمایند.