پاییز واقعی را در لهستان ببینید

پاییز لبریز است، بعضی ها میگویند لبریز عشق بعضی ها میگویند لبریز غم، مهم این است که پاییز لبریز است مثل دل خیلی از ماها سر چیزهای کوچیک، اما زیاد در زندگیتان دنبال غم نباشید، زندگی قشنگی های خودش را دارد،لذت زندگی را با سفر به لهستان در فصل پاییز تجربه کنید.میگویند پاییز هوا سردتر است ، اما همه میدانیم بعد پاییز و زمستان همیشه بهار است، در فصل پاییز دل را به دریا بزنید، بروید  بر روی خش خش برگها  قدم بزنید ، چه کسی گفته است پاییز تمامش غم است؟ درست است لبریز است اما نمیشود گفت که قشنگی هایش کم است. نگاه کنید نارنجی هایش را نگاه کنید نارنگی هایش را زرد و قرمزهارو ببینید اینطور رنگ  آمیزی آنهم با همچنین هماهنگی واقعا شگفت آور است . در دل این طبیعت نارنجی تا میتوانید نفس بکشید، دور تمام تنهایی هاتان را حصار بکشید قفس بکشید، لذت ببرید از زندگیتان در این فضای باز، شده رازو نیاز کنید گاهی میشود با چیزهای کوچک خوشحال بشوید و با آرامش خاصی پرواز کنید. در یکی از جاهای خیلی دور، با هاله ی قشنگی از یه نور،در خیابان افرای لهستان از یک پاییز جادویی دیدن کنید. خیابانی پر از درختای سالخورده که برگهای زیبایش را خدای باد، برده، در این خیابان تا میتوانید قدم بزنید، عکس بگیرید نقاشی کنید،دوچرخه سواری کنید و از زندگیتون نفس بگیرید . این خیابان در فصل پاییز میزبان خیلی از توریست هاست دیدن از این مکان را در پاییز هرگز از دست ندهید. این مکان فصل پاییز را جور دیگری نشان می دهد و به مانند یک فیلم به نام پاییز دلربا بر روی صفحه ای از دنیا به اکران در آمده است.