توجه سازمان جهانی گردشگری به گرجستان

در این کنفرانس که  از 300 شرکت‌کننده آن که  جز 32 کشور بودند، باز کردن این رویداد، نخست‌وزیر گرجستان در مورد مهم بود و نقش اساسی کوه‌ها در چشم‌انداز هر کشور را صحبت کرد و  گفت: "این مهم است که توجه داشته باشید که کوه‌ها بیش از 65 درصد از چشم‌انداز کشور را تشکیل می‌دهند، و دولت با استفاده از منابع فوق و پیشبرد فرصت در گردشگری فعال بوده است و این موضوع را مؤثر می‌داند. با توجه به مطالعات مختلف، مقصدهای اسکی گرجستان دارای پتانسیل زیادی برای تولید درآمد بیش از 300 میلیون دلار آمریکا خواهد بود که در این راستا، دولت گرجستان منابع مالی قابل توجهی بر توسعه پایدار مقصدهای کوه‌های این کشور متمرکز کرده است، که می‌توان به اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی اشاره کرد. و با این روند مناطق دورافتاده و جداشده به‌وسیله کوه که حکم یک کاتالیزور کلیدی را دارد، به مناطق گردشگری گرجستان تبدیل می‌شود و باعث گسترش اقتصاد در این زمینه می‌گردد و خیلی از مؤسسات و شرکت‌ها و حتی مسافران را به چالش می‌کشد.

در این کنفرانس  که حدود پنج جلسه کلیدی با 25 سخنرانان بین‌المللی از 17 کشور جهان انجام شد ساختارهای زیر مطرح شد:

پایداری گردشگری در مقصدهای کوه: چالش‌ها و چشم‌انداز بلندمدت

برنامه‌ریزی رفت‌وآمد مکرر به کوه: رویکرد برنامه‌ریزی یکپارچه و تصویر از شیوه‌های خوب درحال‌توسعه مقصدهای کوه 

تنوع محصول و جذب بازارهای جدید: یک رویکرد استراتژیک به‌منظور بهبود موقعیت مقصدهای کوه