رستورانی با غذاهای آتشفشانی در جزایر قناری

نام جزایر قناری در همه جای دنیا شندیده شده است و از جاذبه های متفاوتی که در این جزایر با آن رو به رو می شوید، رستوران ایل دیابلو می باشد که به عجیب ترین شکل ممکن غذاهای خود را با حرارت درون آتشفشان می پزند، دمای این گرما از 450 تا 500 درجه می باشد که در این جا برای کباب کردن گوشت و ماهی از این سیستم آتشفشانی استفاده می کنند. این رستوران بی نظیر که با یک فضای خاص و آتشفشانی برای مشتریان طراحی شده است در در پارک ملی تیمانفایا واقع شده است.

آشپزهای این رستوران از حرارت آتشفشان  که از روزنه ها و دریچه های زمین بیرون می آیند بهترین استفاده را می کنند و قابل ذکر استت که فردی که این سیستم را طراحی کرد مهندس ادوارد کاسیریس و یسوع سوتو بودند که با این کار طرحی نوین در رستوران داری های دنیا را خلق کردند. خطری گردشگرانی که به این رستوران را می آیند را تهدید نخواهدکرد و این کوه آتشفشانی از سال 1824 تا به امرزوز خاموش بوده است و متخصصان برای ساخت و پیاده سازی این طرح، اجاق هایی  که با 9 ردیف سنگ آتشفشانی بازلتی را ساختند و رستوران ایل دیابلو از سال 1970 کار خود را در جهت جذب توریست شروع کرد.

به گفته مدیر رستوران  بعد از این که این طرح از طرف مهندسین داده شد برای را اندازی آن از دانشمندان بسیاری در زمینه زمین شناسی مشورت گرفته شد تا رستورانی که به وجود می آید کاملا ایمنی باشد و نظر آنها با اینکه این روش غیر معمول بود در عوض قابل اعتماد و امن است. در حال حاضر این رستوران آتشفشانی یک جاذبه ی گردشگری پر سود در جزایر قناری است. تجربه سفر به این جزایر زیبا و شگفت انگیز برای خیلی از مردم دنیا آروز است و برایشان حکم سفر به سرزمین عجایب را دارد.