حقیقتی جالب درباره ی هواپیما

شاید علت خاموشی چراغ های هواپیما در حین صعود و فرود، برای شما هم سوال باشد و یا حتی آزار دهنده و استرس آور باشد ولی اطمینان داشته باشید که اقداماتی که انجام می شود تماما برای حفظ ایمنی شما مسافر عزیز است. علت این تاریکی در زمان اول و آخر پرواز، وجود خطراتی مانند آتش سوزی و یا سقوط می باشد زیرا سوانح هوایی در هنگام فرود و یا اوج گرفتن هواپیماها اتفاق می افتد و به همین خاطر مسافان باید نکات ایمنی مخصوصا در این مواقع را رعایت کنند.

شرح کامل این نکات از این قرار است، شما تصور کنید که در مکانی قرار دارید که برایتان نا آشنا است و به دلیل اتفاقی چراغ ها خاموش می شوند و باید مکان را سریعا ترک کنید و به این علت که چشم شما هنوز به نور محیط عادت نکرده است و به سختی می توانید از محیط خارج شوید و در همین زمان ها است که یک ثانیه هم برای نجات جانمان ارزشمند است، شاید الان این حقیقت را درک کرده باشید که چرا نورهای داخل هواپیما را در هنگام فرود و صعود کم می کنند با این کار میخواهند چشم مسافران نسبت به نور کم عادت دهند تا آنها بتوانند در شرایط اضطراری بتوانند به سرعت از درهای خروجی اضطراری هواپیما خارج شوند و اگر نور محیط از روشنایی کامل به تاریکی تبدیل شود، تا چند لحظه چشم انسان قادر به دیدن محیط اطراف نخواهد بود. و در هواپیما دقیقا به همین علت است که نوار نورگیر تمامی پنجره ها در وضعیت باز قرار دارد حتی مهماندارها نیز در این مورد تذکر می دهند در این صورت نور طبیعی وارد محیط شده و این نور تنها منبع نور در دسترس مسافران در زمان بروز حادثه خواهد بود و مسافران می توانند طی این روند با عکس العمل هرچه تمام تر به سمت خروجی ها رفته و نجات پیدا کنند.