حمام عمومی معدنی صوفیا

یکی از جاذبه‌های صوفیا حمام کردن در چشمه‌های آب‌معدنی است و اکثر کسانی که به بلغارستان سفر می‌کنند صوفیا به حمام‌های تاریخی با چشمه‌های معدنی آن می‌شناسند که این آب‌ها دارای خواص التیام‌بخش و درمانی برای دردهای مفصلی دارد که شما می‌توانید درجایی در 30 کیلومتری شهر پر گردشگر صوفیا مکانی وجود دارد که شما می‌توانید این تجربه بی‌نظیر را در برنامه سفرتان داشته باشید که حمام عمومی معدنی صوفیا نام دارد. در اینجا از امکاناتی نظیر استخرهای سرباز و حمام‌های عمومی معدنی می‌توانید بهره‌مند شوید. 

در این مکان که از حمام‌های باستانی در بلغارستان است، زمانی حمام امپراتوری روم بوده است که معماری آن به دلیل اینکه این سرزمین مورد تهاجم عثمانی‌ها قرار رفته است زیاد به معماری رومی‌ها شبیه نیست. این حمام که شهرت بسیاری به دلیل چشمه‌های آب‌معدنی خود دارد، نقشه داخلی آن به‌صورت قدیم که دالان و اتاق‌هایی که به هم مربوط هستند و به شکل تودرتو در کنار هم قرار گرفته اند می باشد و بر روی دیوار حمام  تابلویی بی‌نظیر را که توسط یک نقاش فرانسوی که در باب موضوع حمام عثمانی که گرفته شده از گفته‌های بانوی دربار انگلستان است، به تصویر درآمده است. در این سفر از رفتن به این حمام‌ها که مرکز شفابخشی به آن‌ها می‌گویند غافل نشوید.

مسافران تور بلغارستان در سفر خود از بهترین جاذبه های گردشگری صوفیا بازدید می کنند.