باغ الكساندر مسکو

باغ الكساندر در شهر مسکو جزء جاذبه های توریستی این شهرمی باشد که باید در طول سفر از آن دیدن کنید. هدف از ساخت این باغ بزرگداشت افراد کشته شده در جنگ ناپلئون می باشد که در سال 1812 رخ داد و همچنین این باغ به عنوان یک یادبود از پیروزی روس ها می باشد. باغ از سال 1819 تتا 1823 به دستور تزار الکساندر اول ساخته شد که دلیل نامگذاری باغ سازنده باغ می باشد.

وقتیکه از در شمالی باغ الكساندر وارد شوید در ابتدا مقبره سربازی را می بینید که گمنام است و این سرباز در مکانی که سرباز های نازی کمترین فاصله تا مسکو را دارند در سال 1941 کشته شد و سنگ نوشته شده ای با جمله نامت را نمی‌دانیم، اما یادت جاودانه است در آرامگاه این سرباز قرار گرفته است و این آرامگاه برای مردم مسکو بسیار با ارزش است و بسیارمورد بازدید قرار می گیرد. مشعلی وشن را می بنید که به منظور یادبود قهرمانان کمونیست در این آرامگاه همیشه روشن است. در قسمتی از باغ غار زیرزمینی وجود دارد در زیر برج زراد قرار دارد که از آن قسمت هم می توانید بازدید کنید. در باغ که از جنس آهن است، طوری طراحی شده است که نمادی از پیروزی روس‌ها بر ناپلئون را نشان می دهد و از ستون هرمی شکل سنگی که به منظور یادبود نام های تزارهای خانواده رومانوف ها بر روی آن حک شده است هم دیدن فرمایید.

مسافران و گردشگران در سفر با تور روسیه از بهترین جاذبه های گردشگری مسکو بازدید خواهند کرد.