دروازه بهشت در چین

دروازه بهشت در چین

یکی از جاذبه های گردشگری چین دروازه بهشت در چین است.

برای رسیدن به دروازه بهشت پس از طی کردن نزدیک به 20 کیلومتر از شهرستان ژانگ جیاجی میتوان به این دروازه رسید و تا بالای دروازه دقیقا 999 پله را باید طی کرد.

مسافران و گردشگران تور چین میتوانند از دیگر جاذبه های گردشگری چین دیدن نمایند.