شهر ممنوعه چین پکن

شهر ممنوعه

شهر ممنوعه شهری قدیمی در منطقه پکن پایتخت کشور چین است.

شهر ممنوعه شامل وسیع ترین و کامل ترین مجموعه معماری چوبی در جهان به شمار میرود.

شهر ممنوعه در سال 1406 میلادی ظرف 14 سال با دستور جو دی دومین امپراطور سلسله مینگ آغاز گردید.در کل در شهر ممنوعه 24 امپراتور اقامت داشته و بر چین فرمان رانده اند.از سال 1924 این شهر به عنوان کاخ موزه برای عموم آزاد شد و از ممنوعه بودن در آمد.

ساختگاه مستطیل شکل این اثر نادر به مساحتی حدود 72 هکتار می باشد.دور تا دور مجموعه خندقی به عرض 52 متر را فرا گرفته است.

شهر ممنوعه کاملا طبق نظام تشریفاتی سلسله های فئودالی و اصول طبقاتی ساخته شده است.در شهر ممنوعه سه قصر به نام های تای حه ، جون حه و بایو حه توجه بیشتری را جلب می کنند که محل اعمال قدرت امپراتوری امپراتوران و بر پایی مراسم با شکوه بوده است.در تمام مرکز شهر ممنوعه قصر تای حه میباشد که تخت سلطنتی طلایی رنگ امپراطور در این قصر دیده میشود .این قصر به عنوان مجلل ترین معماری در شهر ممنوعه وجود دارد.

قصر تای حه در شمال میدان بر سکوی مرمری سفید رنگی به مساحت 30 هزار متر مربع ساخته شده و با ارتفاع 40 متری به عنوان بلندترین بنای شهر ممنوعه است.

در فرهنگ چین اژدها نماینده امپراتوری است و امپراتور "پسر آسمانی" اژدهای حقیقی نامیده میشود.

درون قصر تای حه حدود 13 هزار شکل اژدها وجود دارد.

در شهر ممنوعه تعداد بسیار زیادی اتاق وجود دارد که حدود 9999.5 اتاق در آن قرار دارد و به این دلیل تعداد اتاق ها به 10000 نرسید و نیم اتاق کمتر است که پیشینیان چینیان اعتقاد دارند که اقامتگاه امپراتوران آسمانی دارای 10 هزار اتاق است و امپراتورانی که پسر امپراتوران آسمانی دانسته میشوند و نبایداز شمار اتاق های امپراتور آسمانی تجاوز کنند.

در میان حیاط این شهر جمعا حدود 308 ظرف مسی بزرگ برای ذخیره آب دیده میشود که در طول سال برای پیشگیری از آتش سوزی بکار رفته و در زمستان زیر این ظرف ها آتش روشن میکردند تا آب داخل آنها یخ نبندد.


مسافران و گردشگران تور چین میتوانند از جاذبه های گردشگری پکن دیدن نمایند.