تور های تاریخی

ایرلاین : ماهان

تور 7شب و8 روز پاتایا ویژه زمستان 1400 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/09/03
قیمت از : 27,138,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه پاییز 1400 ( پرواز ترکیش )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/08/22
قیمت از : 30,970,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور بانکوک 7شب و 8 روز ویژه پاییز 1400 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/08/22
قیمت از : 35,722,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور قطر 3شب و 4روز ویژه پاییز و زمستان 1400 ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/08/16
قیمت از : 19,494,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور کاپادوکیا 3شب و 4 روز ویژه پاییز 1400 ( پرواز ترکیش )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/08/13
قیمت از : 13,240,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر

تور تفلیس 7 شب و 8 روز ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/08/01
قیمت از : 8,517,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر

تور تفلیس 5 شب و 6 روز ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/08/01
قیمت از : 7,594,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور سوئیس 6 شب و 7روز ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/27
قیمت از : 69,018,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور اسپانیا 7شب و 8 روز مادرید و بارسلون ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/26
قیمت از : 67,144,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 16,650,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول 3 شب و 4روز ویژه پاییز 1400 (ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 6,143,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر

تور استانبول 3 شب و 4روز لحظه آخری 1400 ( قشم ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 4,515,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول 4شب و 5روز ویژه پاییز 1400 ( ایران ایرتور )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 6,440,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول 5شب و 6روز ویژه پاییز 1400 ( ماهان ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 8,050,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول 6شب و 7روز ویژه پاییز 1400 ( ماهان ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 9,276,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول 7شب و 8روز ویژه پاییز 1400 ( ماهان ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 9,276,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور فرانسه 7 شب و 8 روز ویژه پاییز 1400 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/06/15
قیمت از : 52,572,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز

تور ارمنستان 13شب و 14روز ویژه پاییز 1400 (آرمنیا)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 10,368,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز

تور ارمنستان 10شب و 11روز ویژه پاییز 1400 (آرمنیا)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 10,368,000 تومان
ایرلاین : آزال

تور باکو 7شب و 8روز ویژه تابستان1400(پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,400,000 تومان
ایرلاین : آزال

تور باکو 3 شب و 4روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 9,530,000 تومان
ایرلاین : آزال

تور باکو 5شب و6روز ویژه تابستان 1400 (پرواز آذربایجان)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 10,400,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور بالی 6شب و7 روز ویژه تابستان1400 (پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1400/04/06
قیمت از : 35,362,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور کوش آداسی 6شب و 7 روز ویژه پاییز 1400 (پرواز ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/08
قیمت از : 10,295,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور کاپادوکیا 3شب و استانبول 4شب ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/07/04
قیمت از : 15,432,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور فیلیپین 6شب و 7روز ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/01/01
قیمت از : 44,615,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور10شب و11 روز ویتنام ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 19,730,000 تومان
ایرلاین : امارات

تور 8شب و9 روز نپال ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 13,900,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور کره جنوبی 9 شب و 10 روزه ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 42,000,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور استرالیا 14 روزه ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 55,320,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور استرالیا 11 روزه ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/29
قیمت از : 55,320,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 8شب و 9 روز چین 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 77,995,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی

تور 12 روز هندوستان ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/05
قیمت از : 82,550,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور 9 روز آفریقای جنوبی ویژه 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/14
قیمت از : 52,370,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

اطلاعات لازم اخذ ویزای روسیه

تاریخ شروع پکیج از : 1399/07/14
قیمت از : 2,850,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی

تور 10 روز هندوستان 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/15
قیمت از : 79,900,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر

تور تفلیس 3 شب و 4 روز ویژه پاییز 1400

تاریخ شروع پکیج از : 1400/08/01
قیمت از : 6,672,000 تومان