تور های تاریخی

ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه 11 بهمن 98 (3 شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/11
قیمت از : 1,630,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه 12 بهمن 98 (4شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/12
قیمت از : 1,690,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه هفته چهارم بهمن 98(3شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/25
قیمت از : 1,840,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه هفته سوم بهمن 98(3شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/19
قیمت از : 1,850,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه هفته دوم بهمن 98(3شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/12
قیمت از : 1,650,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز

تور 7 شب و 8 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 4,620,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز

تور 4 شب و 5 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 4,040,000 تومان
ایرلاین : آذربایجان ایرلاینز

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/28
قیمت از : 3,510,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/24
قیمت از : 16,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/05
قیمت از : 18,300,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 18,350,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/27
قیمت از : 17,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 3شب دهلی 2شب آگرا 2شب جیپور ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 6,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب پکن 4شب شانگهای ویژه 3 فرودین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 21,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب شانگهای 4شب پکن ویژه 4 فرودین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/04
قیمت از : 21,995,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور ترکیبی فرانسه ایتالیا اسپانیا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 66,550,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب سنت پترزبورگ 3شب مسکو ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 15,995,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت

تور مسکو و سنت پترزبورگ ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 11,590,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور 8شب و 9 روز یونان ایتالیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/05
قیمت از : 47,310,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس

تور 5شب و 6 روز یونان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/20
قیمت از : 18,500,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی

تور 12شب استرالیا ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/29
قیمت از : 65,750,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور ترکیبی 2شب بمبئی 5شب گوا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/27
قیمت از : 11,480,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 8شب و 9 روز چین ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 21,995,000 تومان
ایرلاین : عمان

تور 7شب و 8 روز سریلانکا ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 13,620,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر

تور 4شب و 5 روز تفلیس ویژه بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/28
قیمت از : 1,370,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر

تور 3شب و 4 روز تفلیس ویژه بهمن 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/10
قیمت از : 1,310,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 9شب و 10 روز چین ویژه نوروز 1399

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/01
قیمت از : 23,995,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت

تور 4شب و 5 روز اسکی بانسکو بلغارستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/26
قیمت از : 12,450,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور 11شب اسپانیا پرتغال ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/03
قیمت از : 58,340,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور 8شب فرانسه و ایتالیا ویژه 5 فروردین 99

تاریخ شروع پکیج از : 1399/01/05
قیمت از : 51,700,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 7شب و 8 روز فرانسه ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 33,180,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه زمستان 98(7شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,610,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه زمستان 98(5شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/25
قیمت از : 2,430,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98 (4 شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/22
قیمت از : 2,280,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98 (3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 2,190,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98 (7شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,840,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول ویژه دی 98 (5 شب ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/24
قیمت از : 1,470,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98(4 شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/22
قیمت از : 2,280,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه زمستان 98(3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/23
قیمت از : 2,190,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول ویژه فینال جام باشگاه های اروپا

تاریخ شروع پکیج از : 1399/03/03
قیمت از : 3,590,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 8روز فرانسه ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 38,160,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 11 روزه فرانسه بلژیک هلند ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/26
قیمت از : 56,130,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور 24 روزه دور اروپا ویژه نوروز 99

تاریخ شروع پکیج از : 1398/12/22
قیمت از : 65,900,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت

تماشای شفق قطبی در مورمانسک ویژه زمستان98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/23
قیمت از : 15,490,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 5,720,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 4شب و 5 روز قونیه ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 6,120,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 7شب و 8 روز اربیل ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 5,760,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 3شب و 4 روز اربیل ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/09/30
قیمت از : 3,670,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 2شب و 3 روز اربیل ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/11/03
قیمت از : 3,150,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور 7شب و 8 روز صربستان ویژه زمستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/10/02
قیمت از : 11,460,000 تومان