تور های تاریخی

ایرلاین : ماهان

تور آنکارا 7شب و 8روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/09/06
قیمت از : 15,261,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول 4شب و 5روز ویژه پاییز 1401 ( ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/09/06
قیمت از : 8,809,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر

تور باکو ۷ شب و ۸روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 14,103,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور استانبول 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401 ( ایران ایرتور )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 7,434,000 تومان
ایرلاین : ترکیش

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 17,112,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور استانبول 2شب و 3روز ویژه پاییز 1401 ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 7,633,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور

تور 6شب و7روز دیدیم زمستان 1401 (پرواز ایران ایرتور)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/09/06
قیمت از : 13,629,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/07/11
قیمت از : 19,803,000 تومان
ایرلاین : ماهان

تور آنکارا 3شب و 4روز ویژه پاییز 1401

تاریخ شروع پکیج از : 1401/09/06
قیمت از : 10,935,000 تومان