وضعیت نوزادان در پروازهای داخلی و خارجی

براساس تعریف هواپیمایی ماهان، هر شخص زیر دو سال در زمان شروع مسافرت، نوزاد تلقی می شود. برای آسایش نوزادان و خانواده ی آنها ما سبدی برای نگهداری نوزاد در سنین بین 7 روز تا 2 سال و با حداکثر وزن 14 کیلوگرم اختصاص داده ایم.

نکات مهم:

*این سبدها فقط توسط مهمانداران قبل از برخاستن هواپیما نصب و پیش از فرود آن جدا می شوند*

*وظیفه مراقبت از نوزاد درون سبد در طول پرواز فقط به عهده والدین می باشد.

*اگر این امکان در پروازی وجود نداشته باشد و یا اینکه نوزاد زیر 2 سال لزوما باید در آغوش والدین و یا بر صندلی کنار آنها باشد، در این صورت 100% از نرخ بلیط را باید برای نوزاد پرداخت کنند.

*نوزادانی که صندلی را اشغال نمی کنند و 10% از هزینه بلیط را پرداخت کرده اند تنها می توانند یک قطعه بار مجاز خود را به همرا داشته باشند اما مجاز به حمل 100 کیلو بار مجاز برای نوزادان نمی باشند، در این صورت مشمول پرداخت جریمه اضافه بار خواهند شد.

*قوانین و آئین نامه های بین المللی ایمنی و پزشکی مهمانداران را از دادن غذا و دارو به کودکان، به توالت بردن آنها و عوض کردن پوشکشان منع می کند.

*به لحاظ ایمنی، هر کدام از والدین تنها می توانند یک نوزاد را در طول پرواز نگه دارند، کودکان زیر 15 سال هم مجاز به نگهداری نوزادان نیستند.

*لطفا به خاطر بسپارید که این سرویس فقط در پروازهای طولانی مدت (بیش از 90 دقیقه) ارائه می گردد.