سبک سفرتان چیست؟

چرا تور اصفهان

اصفهان

اصفهان شهری باستانییران مییل پیدایش آن وجود زاینده رود گفته میشود.

اصفهان در بازه زمانی سالهای 1006 تا 1722 میلادی و در دوره صفویه  پایتخت ایران بوده. و اییی بسیار زیبا با معماری سنتی و اسلامی منحصر به فردی ساخته شود.تعداد زیادی از این بناها به ثبت ییده و به عنوان میراث  باستانی جهانی شناخته میشود. در سال 2006میلادی شهر اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. اصفهان به دلیل دارا بودن آب هوای مناسب بافت زیبای شهری و وجود رودخانه زاینده رود با پل هایی به قدمت چند سده با معماری زیبا باعث شده تا یی از مقاصد اصلی گردشگران باشد . در ادامه به توضیح مختصری از بناها و مساجد وپلها و آثار باستانی این شهر بینظیر میپردازیم.

یدن نام اصفهان اولییی میشود میدان امام یا نقش جهان میباشد. این میدان یی از بزرگترین میدان های جهان به شمار میرود و در 4 طرف آن 4 عمارت تاریخی قرار گرفته.

ین میدان برای برگذاری جشن های بزرگی مثل نوروز بوده همچنین وجود 2 دروازه بازی چوگان به عنوان قدیمی ترین دروازه های چوگان در جهان بیان گر این موضوع مییدان به عنوان زمین چوگان هم استفاده میشده. 

4 عمارت اطراف میدان عبارتند از مسجد شاه و یا امام در ضلع جنوبی ومسجد شیخ لطف الله در ضلع شرقیی قاپو در ضلع غربی و سر در بازار قیصریه در ضلع شمالی.

مسجد امام با معماری قرن 11 به دستور شاه عباس اول در سال 1659میلادی برای شادیه روح پدرش ساخته شد. ارتفاع گنبد اصلی این بنا در حدود 52 متر مییهای بسیار زیبایی تزییین سازه عظیم مییر گنبد بزرگ جنوبیی از مسجد تخته سنگییق و هنرمندانه ای ظهر حقیقی اصفهان در 4 فصل سال را بیان می

از دیگر بناهای اطراف میدان مسجد شیخ لطف الله را بییی میدان قرار دارد ایی متفاوت نسبت به دیگر مساجد با نداشتن مناره و صحن معروف است در سال 1632 میلادییل گردییی خاص این مسجد با دست خط هایی زیبا مزین گردیده و به زیبایی آن افزوده. این مسجد محل عبادت و نماز خصوصی درباریان بوده و ظاهراً عموم مردم اجازه استفاده از آن را نداشته اند.

در سمت دیگر میی قاپو قرار گرفته. این عمارت شامل 6 طبقه میی مار پیچ میتوان به طبقات دسترسی پیی مهم عمارت عالی قاپو میتوان به اثار مینیاتوری هنرمند بنام دوره شاه عباس، رضا عباسییی هاییقی معروف است میباشد.

در روبروی مسجد امام و ضلع شمالی میدان جهان نما سر در قیصریی اصلی بازار قیصریه به حساب میاید. این سردر دارای 2 طبقه بزرگ میی و طبقه زیرین مربوط به مغازه ها بوده. این سردر به بازار ها و راسته های فرعی دیگر نیز مرتبط است و برخی از آنها همچنان فعال میباشند.

یی ازاصلی ترین جاذبه های گردشگری اصفهان رودخانه زاینده رود مییم تقسیی آن چندین پل تاریخیی آن دوران اصفهان را به رخ می

پل سی وسه پل از اصلی ترین پل های تاریخی روی رودخانه زاینده رود مییلادی ساخته شده. این پل دارای 33 دهانه میین رو به 33پل شهرت یافته. سی وسه پل دارای 2 گذرگاه مییی در طبقه زیرین و مسقف بوده و از نزدیی سطح آب میگذرد و دیگری در طبقه فوقانیید و گردش میباشد.

از دیگر پلهای معروف اصفهان و روی زاینده رود میییی بوده و با نقاشیهایی زیبا مزین گردیده. اییتوان دهنه هاییجاد دریی در پشت پل میشود و در گذشته هنگامیی پل میرفتند جهت ایجاد منظره زیبا دریچه ها بسته میشده.

یی از عمارت های تحسییابان استانداری قرار دارد باغ چهل ستون میی عمارتی بسیی با درختان زیبا است. این باغ و عمارت بینظیر در دوره صفویه بنا نهاده شده و محل پذیرایی از مهمانان خارجی بودهعمارت چهل ستون دارایی 18 ستون چوبیینه شهرت دارد بر روی 2 ستون استوار شده. روبه روی عمارت ییر قرار گرفته. هنگامییده میشود و تداعیییل نام گذاری باغ هم همین است. دیوارهایی های مینیاتوری رضا عباسی هنرمند معروف دوره صفوی تزیین شده و سالن هایییرباید.

یی از قدیمی ترین و معروف ترین محله هاییباشد و داراییساهای بسیار زیبایییینده رود مستقر شدند و آنجا را جلفا نامیدند. یی از زیبا ترییساهای ساخته شده در اییساییییساهای دیگر از خشت خام ساخته شده و گنبد اصلیی مساجد ایرانی در آن دوره بنا نهاده شده در صورتیییساها مخروطیی دیوارهای داخلی پوشیده از نقاشی های زیبا مییان گر زندگی مسیح از تولد تا عروج است.

در انتها تعداد دیگری از آثار تاریخی اصفهان را نام میبریم.

1 پل شهرستان

2.پل ماران

3. مناره منارجنبان

4.تالار تیموری

5.عمارت هشت بهشت

یسای مریم

7.ین

آفر های ویژه الماس نشان