تور آفریقای جنوبی

ایرلاین : قطر ایر وی
1 شب

تور 9روز آفریقای جنوبی ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/11
قیمت از : 43,830,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور 7 شب و 8 روز آفریقای جنوبی 16 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/16
قیمت از : 36,330,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور 7 شب و 8 روز آفریقای جنوبی 7 آذر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/16
قیمت از : 36,330,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور 7 شب و 8 روز کیپ تاون 3 آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/08/03
قیمت از : 27,500,000 تومان

تور سیشل

ایرلاین : قطر ایر وی
5 شب

تور 6 روز سیشل ویژه مهر و آبان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/12
قیمت از : 1,450 تومان

آفریقا

سبک سفرتان چیست؟

آفر های ویژه الماس نشان