• تور آنتالیا 6شب و 7روز ویژه 17 و 18 و19 خرداد


تاریخ شروع 1403/03/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/03/31
آنتالیا
هوایی
ترکیش
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1403/03/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب پرواز صبح به شب ترکیش - پکیج در برخی هتل ها افزایش نرخ دارد
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز صبح به شب ترکیش - پکیج در برخی هتل ها افزایش نرخ دارد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
CENDER HOTEL

ALL
36,690,000 تومان
46,290,000 تومان
32,990,000 تومان
Karmir Resort & Spa

UALL
50,690,000 تومان
72,790,000 تومان
39,990,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
55,590,000 تومان
73,890,000 تومان
40,290,000 تومان
orange county belek

UALL
56,790,000 تومان
90,090,000 تومان
46,690,000 تومان
Crystal De Luxe Resort

UALL
57,190,000 تومان
89,190,000 تومان
41,090,000 تومان
ASKA LARA

UALL
60,290,000 تومان
87,590,000 تومان
43,190,000 تومان
Limak Limra

ALL
64,690,000 تومان
89,490,000 تومان
44,090,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
68,490,000 تومان
113,590,000 تومان
45,890,000 تومان
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

UALL
68,990,000 تومان
102,790,000 تومان
47,890,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
79,090,000 تومان
120,890,000 تومان
52,890,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
82,690,000 تومان
138,590,000 تومان
54,690,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
82,990,000 تومان
138,590,000 تومان
54,690,000 تومان
sherwood exclusive lara

UALL
83,890,000 تومان
140,990,000 تومان
55,290,000 تومان
Sherwood Exclusive Kemer

UALL
83,890,000 تومان
140,990,000 تومان
55,290,000 تومان
Spice

UALL
84,290,000 تومان
130,290,000 تومان
55,490,000 تومان
Royal Wings

UALL
84,990,000 تومان
125,990,000 تومان
55,890,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
86,690,000 تومان
128,590,000 تومان
56,590,000 تومان
Nirvana Cosmopolitan

UALL
87,890,000 تومان
124,590,000 تومان
57,390,000 تومان
SELECTUM

UALL
88,690,000 تومان
125,890,000 تومان
57,790,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
94,990,000 تومان
129,290,000 تومان
60,990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
96,690,000 تومان
152,690,000 تومان
61,790,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
103,190,000 تومان
171,890,000 تومان
64,990,000 تومان
Rixos Premium Tekirova

UALL
103,190,000 تومان
156,590,000 تومان
64,990,000 تومان
Mardan Place

UALL
103,190,000 تومان
149,990,000 تومان
64,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
107,190,000 تومان
147,390,000 تومان
66,690,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
108,790,000 تومان
149,790,000 تومان
67,790,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
118,490,000 تومان
191,790,000 تومان
72,590,000 تومان
Adam & Eve

UALL
123,990,000 تومان
172,690,000 تومان
-
The Land Of Legends

ALL
135,290,000 تومان
222,190,000 تومان
81,090,000 تومان
Rixos Premium

UALL
143,390,000 تومان
224,990,000 تومان
85,090,000 تومان
Max Royal

UALL
163,490,000 تومان
272,790,000 تومان
95,090,000 تومان
Regnum Carya

UALL
182,390,000 تومان
306,790,000 تومان
104,590,000 تومان
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 50,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 73,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل orange county belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 90,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 46,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 89,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 87,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 89,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 113,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 102,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 47,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 79,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 120,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 82,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 138,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 82,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 138,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood exclusive lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 140,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Exclusive Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 140,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 130,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 125,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 86,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 128,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 56,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nirvana Cosmopolitan

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 87,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 124,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 57,390,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 88,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 125,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 57,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 94,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 129,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 96,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 152,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 61,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 103,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 171,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Tekirova

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 103,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 156,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mardan Place

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 103,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 149,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 107,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 147,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 108,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 149,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 67,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 118,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 191,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 72,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adam & Eve

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 123,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 172,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
توضیحات
نام هتل The Land Of Legends

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 135,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 222,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 81,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 143,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 224,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 85,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 163,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 272,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 95,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 182,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 306,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 104,590,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید
توضیحات تکمیلی:
کودک بدون تخت و کودک زیر 2 سال هر هتلی پذیرش نمیشود.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

بار مجاز پرواز 30 کیلوگرم میباشد.
نرخ کودک زیر 2سال 1/990/000 تومان میباشد.
نرخ کودک 2 تا 6 سال 17/990/000 تومان میباشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فری برد
6 شب

تور آلانیا 6شب و 7روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/11
قیمت از : 37,890,000 تومان
ایرلاین : ایر عربیا
7 شب

تور مالزی 7شب و 8روز کوالالامپور

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/09
قیمت از : 37,440,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8روز بانکوک

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/17
قیمت از : 37,110,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8روز پاتایا

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/17
قیمت از : 36,090,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ثبت پرسش