تاریخ شروع 1403/02/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/06/31
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1403/02/11
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Jiraporn Patong

BB
42,050,000 تومان
49,830,000 تومان
41,570,000 تومان
38,690,000 تومان
Centara Grand Beach

BB
42,050,000 تومان
49,830,000 تومان
41,570,000 تومان
38,690,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
43,300,000 تومان
51,940,000 تومان
42,820,000 تومان
39,460,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
44,290,000 تومان
53,910,000 تومان
43,810,000 تومان
39,970,000 تومان
Nipa

BB
46,410,000 تومان
58,040,000 تومان
45,930,000 تومان
40,650,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
47,240,000 تومان
60,020,000 تومان
46,280,000 تومان
40,530,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
61,690,000 تومان
88,160,000 تومان
59,770,000 تومان
46,830,000 تومان
Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket

BB
67,060,000 تومان
98,860,000 تومان
64,190,000 تومان
48,360,000 تومان
Amari phuket

BB
68,460,000 تومان
102,160,000 تومان
65,590,000 تومان
48,320,000 تومان
Hyatt Regency

BB
79,050,000 تومان
122,840,000 تومان
75,220,000 تومان
52,680,000 تومان
نام هتل Jiraporn Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 38,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nipa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 46,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 40,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 88,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 59,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 46,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 98,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 64,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 102,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 48,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 79,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 122,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 75,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 52,680,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 عکس4*6 با زمینه سفید

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور آنتالیا 6شب و 7روز ویژه 24 و 25 و 26 خرداد

تاریخ شروع پکیج از : 1403/03/07
قیمت از : 41,590,000 تومان
ایرلاین : ایر عربیا
7 شب

تور مالزی 7شب و 8روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/04
قیمت از : 43,310,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 268,000,000 تومان
ثبت پرسش