تاریخ شروع 1403/02/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/06/31
بدروم
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1403/02/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب 6شب اقامت
ردیف 2
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات 6شب اقامت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد توضیحات
Bodrum Beach Resort

BB
25,700,000 تومان
31,600,000 تومان
20,600,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Yelken Hotel

ALL
30,100,000 تومان
37,300,000 تومان
20,400,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Ayaz Aqua Hotel

ALL
31,700,000 تومان
40,900,000 تومان
20,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Royal Asarlik

UALL
34,100,000 تومان
42,100,000 تومان
26,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
MANDARIN RESORT

ALL
37,600,000 تومان
47,400,000 تومان
22,700,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Bodrum Holiday Resort

UALL
37,600,000 تومان
48,700,000 تومان
-
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Diamond of Bodrum Hotel

UALL
38,500,000 تومان
48,700,000 تومان
22,700,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Labranda TMT Bodrum Resort

ALL
40,200,000 تومان
51,200,000 تومان
22,700,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Yasmin Hotel Bodrum

UALL
41,900,000 تومان
54,600,000 تومان
23,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Samara Resort

UALL
45,300,000 تومان
58,900,000 تومان
32,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Hotel la Blanche Resort  

UALL
47,400,000 تومان
63,200,000 تومان
24,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Salmakis Beach

UALL
51,000,000 تومان
67,100,000 تومان
24,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Kefaluka Resort Hotel

UALL
52,200,000 تومان
69,100,000 تومان
24,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Baia Bodrum Hotel

UALL
52,500,000 تومان
69,600,000 تومان
24,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
Wow Bodrum Resort

ALL
70,000,000 تومان
95,500,000 تومان
27,000,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
نام هتل Bodrum Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yelken Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ayaz Aqua Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Asarlik

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARIN RESORT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Holiday Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond of Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda TMT Bodrum Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yasmin Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel la Blanche Resort  

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 63,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Salmakis Beach

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 67,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kefaluka Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wow Bodrum Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 70,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 95,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,500,000 تومان
نوزاد 1,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
هتل و پرواز غیر قابل کنسلی میباشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 268,000,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه بلژیک هلند (4شب پاریس 1شب بروکسل 3شب آمستردام)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 274,800,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و ایتالیا (4شب پاریس 4شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 315,520,000 تومان
ثبت پرسش