• تور دیدیم 6شب و7روز


تاریخ شروع 1403/02/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/06/31
دیدیم
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1403/02/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دیدیم 6 شب پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ایران ایر تور انجام خواهد شد.ساعت رفت 00:30 بامداد و برگشت 03:30 بامداد
ردیف 2
به دیدیم
مدت اقامت 6
توضیحات پرواز رفت و برگشت به فرودگاه ازمیر با هواپیمایی ایران ایر تور انجام خواهد شد.ساعت رفت 00:30 بامداد و برگشت 03:30 بامداد
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sea Bird

FB
34,659,000 تومان
46,777,000 تومان
22,542,000 تومان
22,542,000 تومان
holiday Resort

ALL
41,636,000 تومان
51,183,000 تومان
22,542,000 تومان
22,542,000 تومان
GARDEN OF SUN

ALL
43,105,000 تومان
53,386,000 تومان
22,542,000 تومان
22,542,000 تومان
Didim Beach Resort

UALL
43,105,000 تومان
53,386,000 تومان
22,542,000 تومان
22,542,000 تومان
Maril

UALL
44,574,000 تومان
66,606,000 تومان
22,542,000 تومان
22,542,000 تومان
Maxerria

UALL
52,285,000 تومان
66,973,000 تومان
22,542,000 تومان
22,542,000 تومان
Aquasis Deluxe Resort

UALL
61,465,000 تومان
80,926,000 تومان
22,542,000 تومان
22,542,000 تومان
نام هتل Sea Bird

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,659,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,777,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,542,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,636,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,183,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,542,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN OF SUN

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,386,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,542,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Didim Beach Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,386,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,542,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maril

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,574,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,606,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,542,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maxerria

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,973,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,542,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,542,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aquasis Deluxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,926,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,542,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,542,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
4 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 268,000,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه بلژیک هلند (4شب پاریس 1شب بروکسل 3شب آمستردام)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 274,800,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و ایتالیا (4شب پاریس 4شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 315,520,000 تومان
ثبت پرسش