• تور دبی 4شب و 5روز


تاریخ شروع 1403/02/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/06/31
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
شروع از : 1403/02/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4 شب اقامت 4شب و 5روز
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات اقامت 4شب و 5روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
21,391,000 تومان
27,927,000 تومان
15,810,000 تومان
20,583,000 تومان
Gevora Hotel

BB
23,447,000 تومان
31,158,000 تومان
22,199,000 تومان
19,114,000 تومان
Crowne Plaza Dubai

BB
23,668,000 تومان
30,130,000 تومان
22,860,000 تومان
15,810,000 تومان
metropolitan

BB
24,182,000 تومان
32,480,000 تومان
15,810,000 تومان
17,352,000 تومان
Sun And Sands

BB
24,549,000 تومان
33,435,000 تومان
24,255,000 تومان
15,810,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
25,504,000 تومان
35,124,000 تومان
24,549,000 تومان
19,114,000 تومان
Ramada Deira

BB
25,540,000 تومان
35,271,000 تومان
26,679,000 تومان
18,160,000 تومان
Grand Hyatt Dubai

BB
26,826,000 تومان
37,842,000 تومان
26,752,000 تومان
15,810,000 تومان
Carlton Tower Hotel

BB
27,156,000 تومان
38,502,000 تومان
27,707,000 تومان
18,013,000 تومان
GOLDEN TULIP DEIRA

BB
34,170,000 تومان
52,823,000 تومان
32,701,000 تومان
15,810,000 تومان
Media Rotana

BB
42,248,000 تومان
68,319,000 تومان
40,779,000 تومان
15,810,000 تومان
Atlantis

BB
81,171,000 تومان
155,346,000 تومان
45,186,000 تومان
15,810,000 تومان
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,391,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,927,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,583,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gevora Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,447,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,158,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,199,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,114,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,668,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل metropolitan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,182,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,352,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun And Sands

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,549,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,504,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,124,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,549,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,114,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,679,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,826,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,842,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Tower Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,156,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,502,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,707,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,013,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN TULIP DEIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,823,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,701,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Media Rotana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,319,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,779,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atlantis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 81,171,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 155,346,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,186,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,810,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 268,000,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه بلژیک هلند (4شب پاریس 1شب بروکسل 3شب آمستردام)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 274,800,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و ایتالیا (4شب پاریس 4شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 315,520,000 تومان
ثبت پرسش