• تور کاپادوکیا 3شب و 4روز


تاریخ شروع 1403/02/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/06/31
کاپادوکیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1403/02/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کاپادوکیا 3 شب پرواز رفت ترکیش به استانبول و استانبول به کاپادوکیا
ردیف 2
به کاپادوکیا
مدت اقامت 3
توضیحات پرواز رفت ترکیش به استانبول و استانبول به کاپادوکیا
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
dinler

BB
24,400,000 تومان
27,881,000 تومان
23,108,000 تومان
17,340,000 تومان
PERISSIA

BB
24,997,000 تومان
30,865,000 تومان
21,318,000 تومان
18,334,000 تومان
DOUBLE TREE BY HILTON

BB
26,091,000 تومان
32,655,000 تومان
21,318,000 تومان
18,334,000 تومان
GOREME KAYA

BB
27,285,000 تومان
37,230,000 تومان
17,340,000 تومان
17,340,000 تومان
FLORIA

BB
29,274,000 تومان
27,881,000 تومان
26,290,000 تومان
18,334,000 تومان
alfina

BB
29,373,000 تومان
37,031,000 تومان
22,909,000 تومان
17,340,000 تومان
MDC HOTEL

BB
30,467,000 تومان
39,219,000 تومان
22,312,000 تومان
17,340,000 تومان
ANATOLIAN HOUSES

BB
31,561,000 تومان
45,782,000 تومان
23,903,000 تومان
18,334,000 تومان
Cappadocia Cave Suites

BB
34,047,000 تومان
47,771,000 تومان
22,909,000 تومان
17,340,000 تومان
Yunak Evleri

BB
34,843,000 تومان
50,158,000 تومان
23,307,000 تومان
17,340,000 تومان
CAPADOCIA CAVE RESORT

BB
41,406,000 تومان
65,473,000 تومان
34,843,000 تومان
17,340,000 تومان
sacred

BB
41,406,000 تومان
65,473,000 تومان
34,644,000 تومان
17,340,000 تومان
MUSEUM

BB
77,010,000 تومان
136,680,000 تومان
67,065,000 تومان
27,285,000 تومان
نام هتل dinler

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,881,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,108,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل PERISSIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,997,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,318,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,334,000 تومان
توضیحات
نام هتل DOUBLE TREE BY HILTON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,091,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,318,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,334,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOREME KAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل FLORIA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,274,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,881,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,334,000 تومان
توضیحات
نام هتل alfina

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,373,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,031,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,909,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل MDC HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,467,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,219,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,312,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANATOLIAN HOUSES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,561,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,782,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,903,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,334,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cappadocia Cave Suites

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,047,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,771,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,909,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yunak Evleri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,843,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,158,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,307,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل CAPADOCIA CAVE RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,406,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,473,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,843,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل sacred

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,406,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,473,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,644,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUSEUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 77,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 136,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 67,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,285,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 268,000,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه بلژیک هلند (4شب پاریس 1شب بروکسل 3شب آمستردام)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 274,800,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و ایتالیا (4شب پاریس 4شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 315,520,000 تومان
ثبت پرسش