• تور 3شب و 4روز آنکارا ویژه بهار 1403


تاریخ شروع 1403/01/15
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/03/31
آنکارا
هوایی
پگاسوس
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1403/01/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنکارا 3 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به آنکارا
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ETAB BOLVARE

BB
13,370,000 تومان
14,202,000 تومان
10,457,000 تومان
7,752,000 تومان
SEVEN DEEP

BB
14,410,000 تومان
18,364,000 تومان
10,457,000 تومان
7,752,000 تومان
Midas

BB
14,618,000 تومان
18,156,000 تومان
11,289,000 تومان
7,752,000 تومان
Dafne

BB
14,826,000 تومان
18,780,000 تومان
11,497,000 تومان
7,752,000 تومان
Demora

BB
15,450,000 تومان
18,572,000 تومان
12,537,000 تومان
7,752,000 تومان
The Ankara

BB
15,659,000 تومان
20,236,000 تومان
11,705,000 تومان
7,752,000 تومان
Meyra Palace

BB
19,612,000 تومان
26,687,000 تومان
7,752,000 تومان
7,752,000 تومان
Divan

BB
20,652,000 تومان
30,224,000 تومان
11,705,000 تومان
7,752,000 تومان
HOLIDAY IN ANKARA

BB
21,277,000 تومان
30,640,000 تومان
7,752,000 تومان
7,752,000 تومان
Latanya Hotel Ankara

BB
24,190,000 تومان
34,802,000 تومان
7,752,000 تومان
7,752,000 تومان
Sheraton

BB
24,814,000 تومان
37,715,000 تومان
12,121,000 تومان
7,752,000 تومان
نام هتل ETAB BOLVARE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,202,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,457,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEVEN DEEP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,364,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,457,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل Midas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,618,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,156,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,289,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dafne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,826,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,497,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل Demora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,572,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,537,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,659,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,236,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل Meyra Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,612,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,687,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,652,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,224,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY IN ANKARA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,277,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Hotel Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,802,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,814,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,121,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,752,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور 5شب و 6روز استانبول ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 12,566,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور 5شب و 6روز ارمنستان ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 12,908,000 تومان
ایرلاین : آسمان
3 شب

تور ارمنستان 3شب و 4روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/30
قیمت از : 12,588,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ثبت پرسش