• تور 3شب و 4روز مشهد ویژه بهار 1403


تاریخ شروع 1403/01/15
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/03/31
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1403/01/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
por setare

BB
3,181,000 تومان
24,633,000 تومان
2,079,000 تومان
انقلاب

BB
3,213,000 تومان
4,334,000 تومان
2,079,000 تومان
خانه سبز

BB
3,386,000 تومان
3,915,000 تومان
2,079,000 تومان
ادریس

BB
3,975,000 تومان
5,883,000 تومان
2,098,000 تومان
هاترا

BB
4,126,000 تومان
5,544,000 تومان
2,079,000 تومان
آدینا

BB
4,747,000 تومان
5,827,000 تومان
2,079,000 تومان
تارا

BB
5,310,000 تومان
8,531,000 تومان
2,098,000 تومان
اطلس

BB
5,764,000 تومان
9,450,000 تومان
2,079,000 تومان
کیانا

BB
6,519,000 تومان
10,939,000 تومان
2,098,000 تومان
هما 2

BB
6,544,000 تومان
9,525,000 تومان
2,138,000 تومان
جواد

BB
7,345,000 تومان
8,617,000 تومان
2,098,000 تومان
پردیسان

BB
7,873,000 تومان
10,215,000 تومان
2,138,000 تومان
الماس نوین

BB
7,981,000 تومان
13,864,000 تومان
2,098,000 تومان
قصر طلایی

BB
8,197,000 تومان
11,080,000 تومان
2,138,000 تومان
درویشی

BB
8,229,000 تومان
10,896,000 تومان
2,138,000 تومان
International Palace Hotel

BB
8,352,000 تومان
11,696,000 تومان
2,138,000 تومان
مدینه الرضا

BB
8,553,000 تومان
14,978,000 تومان
2,138,000 تومان
الماس 2

BB
9,136,000 تومان
14,385,000 تومان
2,138,000 تومان
اترک

BB
10,404,000 تومان
13,578,000 تومان
2,098,000 تومان
نام هتل por setare

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,181,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,633,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل انقلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,213,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,334,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه سبز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,386,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,883,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,098,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,126,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,544,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل آدینا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,747,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,827,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,531,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,098,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,764,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,519,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,939,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,098,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,544,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,138,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,617,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,098,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,873,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,138,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس نوین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,981,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,864,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,098,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,197,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,138,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,229,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,896,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,138,000 تومان
توضیحات
نام هتل International Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,352,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,696,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,138,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,553,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,978,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,138,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,136,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,138,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,404,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,578,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,098,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز قشم ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 4,410,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 268,000,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه بلژیک هلند (4شب پاریس 1شب بروکسل 3شب آمستردام)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 274,800,000 تومان
ثبت پرسش