• تور 5شب و 6روز ارمنستان ویژه بهار 1403


تاریخ شروع 1403/01/15
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/03/31
ارمنستان
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1403/01/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ارمنستان 5 شب اقامت 5شب و 6روز
ردیف 2
به ارمنستان
مدت اقامت 5
توضیحات اقامت 5شب و 6روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Baxos Hotel

BB
12,908,000 تومان
16,763,000 تومان
10,980,000 تومان
7,446,000 تومان
Bella

BB
13,390,000 تومان
18,048,000 تومان
10,980,000 تومان
7,446,000 تومان
Shirak

BB
15,639,000 تومان
20,298,000 تومان
12,265,000 تومان
7,446,000 تومان
Royal Plaza

BB
16,121,000 تومان
23,189,000 تومان
11,622,000 تومان
7,446,000 تومان
Erebuni Hotel Yerevan

BB
17,566,000 تومان
25,117,000 تومان
11,944,000 تومان
7,446,000 تومان
Silachi

BB
18,852,000 تومان
27,045,000 تومان
12,265,000 تومان
7,446,000 تومان
Ararat

BB
19,334,000 تومان
28,651,000 تومان
11,622,000 تومان
7,446,000 تومان
Metropol Hotel

BB
19,976,000 تومان
26,724,000 تومان
15,157,000 تومان
7,446,000 تومان
Imperial Palace

BB
20,940,000 تومان
29,615,000 تومان
7,446,000 تومان
7,446,000 تومان
Opera Suite Hotel

BB
20,940,000 تومان
30,258,000 تومان
11,622,000 تومان
7,446,000 تومان
Ani Plaza

BB
21,101,000 تومان
29,937,000 تومان
13,872,000 تومان
7,446,000 تومان
Best Western Congress Hotel

BB
21,583,000 تومان
33,150,000 تومان
12,586,000 تومان
7,446,000 تومان
Central Hotel

BB
22,225,000 تومان
35,399,000 تومان
12,265,000 تومان
7,446,000 تومان
DoubleTree by Hilton

BB
24,314,000 تومان
36,363,000 تومان
12,908,000 تومان
7,446,000 تومان
Messier 53 Hotel Yerevan

BB
24,474,000 تومان
39,576,000 تومان
10,659,000 تومان
7,446,000 تومان
Multi Grand Pharaon Hotel

BB
26,081,000 تومان
42,789,000 تومان
14,514,000 تومان
7,446,000 تومان
National Hotel

BB
28,973,000 تومان
44,716,000 تومان
14,514,000 تومان
7,446,000 تومان
Marriott Armenia Hotel Yerevan

BB
29,937,000 تومان
45,359,000 تومان
15,478,000 تومان
7,446,000 تومان
Radisson BLU Hotel Yerevan

BB
31,543,000 تومان
46,002,000 تومان
15,478,000 تومان
7,446,000 تومان
Golden Palace Boutique Hotel

BB
38,933,000 تومان
65,601,000 تومان
15,799,000 تومان
7,446,000 تومان
نام هتل Baxos Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,908,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,763,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bella

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,048,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shirak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,639,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,298,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,121,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,189,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,622,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Erebuni Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,566,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,117,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,944,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Silachi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,852,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ararat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,334,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,651,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,622,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropol Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,976,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,157,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,446,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Opera Suite Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,258,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,622,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ani Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,101,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,937,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,872,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Congress Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,583,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,586,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,265,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل DoubleTree by Hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,314,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,363,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,908,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Messier 53 Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,474,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,576,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,659,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Multi Grand Pharaon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,081,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,789,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,514,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل National Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,973,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,716,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,514,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marriott Armenia Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,937,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,359,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,478,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson BLU Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,543,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,002,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,478,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Palace Boutique Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,933,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,601,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,446,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 سیم کارت
3 تورلیدر فارسی زبان
4 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور 3شب و 4روز آنکارا ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 13,370,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
5 شب

تور 5شب و 6روز استانبول ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 12,566,000 تومان
ایرلاین : آسمان
3 شب

تور ارمنستان 3شب و 4روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/30
قیمت از : 12,588,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ثبت پرسش