• تور 7شب و 8روز استانبول ویژه بهار 1403


تاریخ شروع 1403/01/15
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/03/31
استانبول
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1403/01/15
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 7 شب اقامت 7شب و 8روز
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 7
توضیحات اقامت 7شب و 8روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Grand Emin

BB
15,063,000 تومان
23,802,000 تومان
14,092,000 تومان
11,664,000 تومان
Istanbul Dora Hotel

BB
16,034,000 تومان
26,715,000 تومان
12,635,000 تومان
11,179,000 تومان
CUMBALI PLAZA

BB
16,034,000 تومان
26,715,000 تومان
16,034,000 تومان
13,606,000 تومان
Euro Plaza Hotel

BB
17,976,000 تومان
30,600,000 تومان
16,034,000 تومان
16,034,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
22,346,000 تومان
39,824,000 تومان
16,519,000 تومان
12,635,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
25,744,000 تومان
41,766,000 تومان
21,375,000 تومان
11,664,000 تومان
Point Taksim

BB
31,813,000 تومان
57,303,000 تومان
25,744,000 تومان
16,519,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
33,027,000 تومان
54,876,000 تومان
16,519,000 تومان
14,092,000 تومان
Occidental Taksim

BB
33,027,000 تومان
54,876,000 تومان
23,802,000 تومان
18,947,000 تومان
Elite World prestige

BB
33,270,000 تومان
52,933,000 تومان
21,375,000 تومان
16,519,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
36,911,000 تومان
60,216,000 تومان
28,657,000 تومان
18,947,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
37,882,000 تومان
69,441,000 تومان
14,092,000 تومان
11,664,000 تومان
SHERATON CITY CENTER

BB
38,368,000 تومان
70,412,000 تومان
21,375,000 تومان
14,092,000 تومان
Barcelo Taksim Istanbul

BB
41,524,000 تومان
71,869,000 تومان
31,571,000 تومان
26,230,000 تومان
Wyndham Grand Istanbul Levent

BB
43,223,000 تومان
80,123,000 تومان
25,744,000 تومان
16,034,000 تومان
CVK Park Bosphorus Istanbul

BB
52,691,000 تومان
99,058,000 تومان
31,085,000 تومان
18,947,000 تومان
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,063,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,802,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,092,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,664,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istanbul Dora Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,635,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,179,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,034,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل Euro Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,976,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,034,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,034,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,346,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,824,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,519,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,635,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,744,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,766,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,664,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,813,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,303,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,744,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,519,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,027,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,519,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,092,000 تومان
توضیحات
نام هتل Occidental Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,027,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,802,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,947,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,933,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,519,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,911,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,216,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,657,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,947,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,882,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,441,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,092,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,664,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,368,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,412,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,092,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barcelo Taksim Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,524,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,869,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,571,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wyndham Grand Istanbul Levent

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,223,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,123,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,744,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,034,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,691,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 99,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,947,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری با ناهار
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آسمان
5 شب

تور ارمنستان 5شب و 6روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/30
قیمت از : 14,676,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
7 شب

تور 7شب و 8روز ارمنستان ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 15,092,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 268,000,000 تومان
ثبت پرسش