• تور کیش 3شب و 4روز ویژه بهار 1403


تاریخ شروع 1403/01/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/03/31
کیش
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1403/01/14
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پانیذ

BB
4,819,000 تومان
5,972,000 تومان
3,654,000 تومان
3,654,000 تومان
سان رایز

BB
5,449,000 تومان
7,245,000 تومان
3,654,000 تومان
3,654,000 تومان
گامبرون

BB
5,481,000 تومان
7,308,000 تومان
3,654,000 تومان
3,654,000 تومان
پارسیان

BB
5,733,000 تومان
7,843,000 تومان
3,654,000 تومان
3,654,000 تومان
آرامش

BB
5,764,000 تومان
7,843,000 تومان
3,654,000 تومان
3,654,000 تومان
صدف

BB
7,107,000 تومان
10,525,000 تومان
3,688,000 تومان
3,688,000 تومان
بین المللی کیش

BB
7,711,000 تومان
8,997,000 تومان
3,758,000 تومان
3,758,000 تومان
پاناروما

BB
8,019,000 تومان
12,266,000 تومان
3,758,000 تومان
3,758,000 تومان
سورینت مریم

BB
8,220,000 تومان
12,751,000 تومان
3,688,000 تومان
3,688,000 تومان
palace

BB
9,331,000 تومان
14,871,000 تومان
3,758,000 تومان
3,758,000 تومان
شایان

BB
10,141,000 تومان
16,527,000 تومان
3,758,000 تومان
3,758,000 تومان
داریوش

BB
12,205,000 تومان
20,655,000 تومان
3,758,000 تومان
3,758,000 تومان
نام هتل پانیذ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,819,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,972,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,654,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,654,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,654,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,654,000 تومان
توضیحات
نام هتل گامبرون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,481,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,308,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,654,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,654,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,733,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,843,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,654,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,654,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,764,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,843,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,654,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,654,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,107,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,688,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,688,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,997,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,758,000 تومان
توضیحات
نام هتل پاناروما

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,019,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,266,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,758,000 تومان
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,751,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,688,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,688,000 تومان
توضیحات
نام هتل palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,331,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,871,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,758,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,527,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,758,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,758,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کاسپین
3 شب

تور 3شب و 4روز چابهار ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 5,549,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4روز قشم ویژه بهار 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/15
قیمت از : 4,410,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور سوئیس 4 شب و 5روز (4شب زوریخ و آبشار راین)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 171,200,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
5 شب

تور فرانسه 6روز (5شب پاریس)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 186,700,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور سوئیس و ایتالیا 7روز (3شب ژنو و لوزان 3شب رم)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 234,162,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
8 شب

تور فرانسه و اسپانیا (4شب پاریس 4شب بارسلون)

تاریخ شروع پکیج از : 1403/01/14
قیمت از : 268,000,000 تومان
ثبت پرسش