• تور پاتایا 7 شب و 8 روز ویژه نوروز 1403


تاریخ شروع 1402/11/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/01/31
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1402/11/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب اقامت 7شب و 8روز
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات اقامت 7شب و 8روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Travel Lodge

BB
83,470,000 تومان
88,090,000 تومان
-
78,500,000 تومان
Crystal Palace

BB
85,000,000 تومان
91,170,000 تومان
83,120,000 تومان
79,050,000 تومان
Mike

BB
85,000,000 تومان
91,170,000 تومان
83,120,000 تومان
79,050,000 تومان
beston

BB
85,000,000 تومان
91,170,000 تومان
-
79,050,000 تومان
Sun Shine Hotel Pattaya

BB
86,160,000 تومان
93,480,000 تومان
84,820,000 تومان
79,430,000 تومان
Sun Shine Hotel Pattaya

BB
86,160,000 تومان
93,480,000 تومان
84,820,000 تومان
79,430,000 تومان
Asia Pattaya

BB
86,160,000 تومان
93,480,000 تومان
84,820,000 تومان
79,430,000 تومان
Nova Gold

BB
86,930,000 تومان
95,020,000 تومان
-
79,700,000 تومان
Balihai Bay Pattaya

BB
87,320,000 تومان
95,790,000 تومان
-
79,820,000 تومان
Garden Sea View

BB
87,700,000 تومان
96,560,000 تومان
85,870,000 تومان
79,980,000 تومان
Pattaya Sea View Hotel

BB
88,090,000 تومان
97,330,000 تومان
-
80,000,000 تومان
long beach

BB
89,240,000 تومان
99,640,000 تومان
87,630,000 تومان
80,530,000 تومان
Vista

BB
89,240,000 تومان
99,640,000 تومان
86,910,000 تومان
80,530,000 تومان
Grand Palazzo Hotel

BB
89,630,000 تومان
100,400,000 تومان
87,630,000 تومان
80,640,000 تومان
Signature

BB
89,630,000 تومان
100,400,000 تومان
87,630,000 تومان
80,640,000 تومان
The Stay

BB
90,400,000 تومان
101,950,000 تومان
87,630,000 تومان
81,030,000 تومان
Centara Azure

BB
90,780,000 تومان
102,720,000 تومان
-
81,030,000 تومان
Garden Cliff Resort And Spa

BB
91,550,000 تومان
104,260,000 تومان
-
81,300,000 تومان
Dusit Thani Pattaya

BB
91,940,000 تومان
105,000,000 تومان
88,670,000 تومان
81,470,000 تومان
Mercure Pattaya

BB
94,250,000 تومان
109,650,000 تومان
90,720,000 تومان
82,250,000 تومان
نام هتل Travel Lodge

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 88,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 78,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 85,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 91,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 83,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 85,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 91,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 83,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل beston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 85,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 91,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 86,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 93,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 84,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 86,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 93,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 84,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 86,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 93,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 84,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Gold

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 86,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 95,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 87,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 95,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 87,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 96,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 85,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Sea View Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 88,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 97,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 80,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 89,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 99,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 80,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 89,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 99,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 86,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 80,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Palazzo Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 89,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 100,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 80,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 89,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 100,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 80,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Stay

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 90,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 101,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 81,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Azure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 90,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 102,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 81,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 91,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 104,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 81,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 91,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 105,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 88,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 81,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 94,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 109,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 90,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 82,250,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
5 عکس4*6 با زمینه سفید
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید


پرواز و کلیه ی هتل ها بعد از رزرو غیر قابل کنسلی یا استرداد میباشند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور بالی 7شب و 8روز ویژه نوروز 1403 ( پرواز قطری)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/02
قیمت از : 82,230,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 61,593,000 تومان
ثبت پرسش