• تور پوکت 7شب و 8روز ویژه نوروز 1403 (پرواز مستقیم ماهان)


تاریخ شروع 1402/11/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/02/31
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1402/11/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب اقامت 7شب و 8روز
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات اقامت 7شب و 8روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Bel Aire Patong

BB
88,960,000 تومان
94,350,000 تومان
-
83,500,000 تومان
Jiraporn Patong

BB
89,730,000 تومان
95,890,000 تومان
-
83,770,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
91,270,000 تومان
98,970,000 تومان
-
84,270,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
92,430,000 تومان
101,280,000 تومان
89,550,000 تومان
84,710,000 تومان
Ashlee Hub Patong

BB
92,820,000 تومان
102,050,000 تومان
90,600,000 تومان
84,820,000 تومان
ASHLEE HEIGHTS

BB
93,200,000 تومان
102,820,000 تومان
90,980,000 تومان
84,980,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
93,970,000 تومان
104,360,000 تومان
91,970,000 تومان
85,260,000 تومان
Best Western Patong Beach

BB
95,500,000 تومان
107,440,000 تومان
-
85,750,000 تومان
Best Western Patong Beach

BB
95,500,000 تومان
107,440,000 تومان
-
85,750,000 تومان
Patong Bay Hill Resort

BB
96,280,000 تومان
108,980,000 تومان
93,020,000 تومان
86,030,000 تومان
The Royal Paradise

BB
97,820,000 تومان
112,060,000 تومان
94,440,000 تومان
86,580,000 تومان
THE MARINA PUKET

BB
98,590,000 تومان
113,600,000 تومان
95,100,000 تومان
86,850,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
99,360,000 تومان
115,140,000 تومان
95,820,000 تومان
87,130,000 تومان
DEEVANA PATONG RESORT

BB
99,750,000 تومان
115,920,000 تومان
-
87,240,000 تومان
Andaman Embrace

BB
99,750,000 تومان
115,920,000 تومان
96,150,000 تومان
87,240,000 تومان
Deevana Plaza

BB
101,280,000 تومان
118,990,000 تومان
97,520,000 تومان
87,790,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
103,200,000 تومان
122,850,000 تومان
99,280,000 تومان
88,450,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
103,590,000 تومان
123,620,000 تومان
99,620,000 تومان
88,620,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
105,140,000 تومان
126,690,000 تومان
100,990,000 تومان
89,170,000 تومان
Grand Mercure Patong

BB
110,140,000 تومان
136,700,000 تومان
105,500,000 تومان
90,920,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
110,140,000 تومان
136,700,000 تومان
105,500,000 تومان
90,920,000 تومان
Amari phuket

BB
110,140,000 تومان
136,700,000 تومان
105,500,000 تومان
90,920,000 تومان
THAVORN PALM BEACH

BB
115,920,000 تومان
148,250,000 تومان
110,730,000 تومان
92,900,000 تومان
Centara Grand Beach

BB
116,690,000 تومان
149,800,000 تومان
111,390,000 تومان
93,180,000 تومان
Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket

BB
116,690,000 تومان
149,800,000 تومان
111,390,000 تومان
93,180,000 تومان
MANDARAVA RESORT AND SPA

BB
119,380,000 تومان
155,190,000 تومان
113,800,000 تومان
94,120,000 تومان
Avista grand karon

BB
120,540,000 تومان
157,500,000 تومان
-
94,550,000 تومان
hyatt regency

BB
123,620,000 تومان
163,650,000 تومان
-
94,550,000 تومان
نام هتل Bel Aire Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 88,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 94,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 83,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jiraporn Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 89,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 95,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 83,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 91,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 98,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 84,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 92,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 101,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 89,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 84,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 92,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 102,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 90,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 84,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASHLEE HEIGHTS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 93,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 102,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 90,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 84,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 93,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 104,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 91,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 85,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Patong Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 95,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 107,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 85,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Patong Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 95,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 107,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 85,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Bay Hill Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 96,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 108,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 93,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 86,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 97,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 112,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 94,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 86,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARINA PUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 98,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 113,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 95,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 86,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 99,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 115,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 95,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 87,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 99,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 115,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 87,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andaman Embrace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 99,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 115,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 96,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 87,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 101,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 118,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 97,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 87,790,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 103,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 122,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 99,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 88,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 103,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 123,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 99,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 88,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 105,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 126,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 100,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 89,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 110,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 136,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 105,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 90,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 110,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 136,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 105,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 90,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 110,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 136,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 105,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 90,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل THAVORN PALM BEACH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 115,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 148,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 110,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 92,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 116,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 149,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 111,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 93,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 116,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 149,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 111,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 93,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARAVA RESORT AND SPA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 119,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 155,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 113,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 94,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista grand karon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 120,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 157,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 94,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل hyatt regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 123,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 163,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 94,550,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید


پرواز و کلیه ی هتل ها بعد از رزرو غیر قابل کنسلی یا استرداد میباشند.
در صورتی که اداره مهاجرت تایلند به هر دلیلی از ورود مسافر به تایلند جلوگیری نماید، هزینه هتل به صورت کامل سوخت میگردد.
تمکن مالی مسافرین به زبان لاتین با حداقل موجودی 50/000/000 تومان (به ازای هر نفر)
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
6 شب

تور ترکیبی سنگاپور 3شب بالی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 89,970,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 61,593,000 تومان
ثبت پرسش