• تور 5شب و 6روز استانبول ویژه نوروز 1403


تاریخ شروع 1402/11/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/01/31
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1402/11/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5 شب اقامت 5شب و 6روز
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات اقامت 5شب و 6روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Grand Milan

BB
26,112,000 تومان
30,396,000 تومان
24,969,000 تومان
24,969,000 تومان
Grand Emin

BB
26,968,000 تومان
32,109,000 تومان
26,397,000 تومان
24,969,000 تومان
Taksim Trust

BB
27,233,000 تومان
32,136,000 تومان
24,926,000 تومان
24,926,000 تومان
CUMBALI PLAZA

BB
28,396,000 تومان
34,965,000 تومان
27,540,000 تومان
26,112,000 تومان
Euro Plaza Hotel

BB
28,531,000 تومان
35,020,000 تومان
27,810,000 تومان
27,810,000 تومان
DORA IST

BB
30,982,000 تومان
39,922,000 تومان
28,098,000 تومان
26,656,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
31,847,000 تومان
41,653,000 تومان
22,042,000 تومان
22,042,000 تومان
Metropolitan Hotels Taksim

BB
31,847,000 تومان
41,364,000 تومان
28,963,000 تومان
27,810,000 تومان
City Center Hotel Istanbul

BB
33,001,000 تومان
43,960,000 تومان
26,368,000 تومان
24,926,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
33,001,000 تومان
43,960,000 تومان
28,098,000 تومان
26,656,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
35,020,000 تومان
47,998,000 تومان
30,982,000 تومان
30,117,000 تومان
SHERATON CITY CENTER

BB
39,728,000 تومان
57,200,000 تومان
22,256,000 تومان
22,256,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
40,310,000 تومان
56,617,000 تومان
29,536,000 تومان
26,915,000 تومان
Lazzoni

BB
41,184,000 تومان
60,112,000 تومان
31,283,000 تومان
31,283,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
44,096,000 تومان
65,936,000 تومان
29,536,000 تومان
27,497,000 تومان
Conrad Hotel

BB
46,716,000 تومان
70,304,000 تومان
28,953,000 تومان
22,256,000 تومان
CVK Park Bosphorus Istanbul

BB
54,579,000 تومان
83,990,000 تومان
36,816,000 تومان
29,827,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
60,985,000 تومان
99,424,000 تومان
39,145,000 تومان
33,321,000 تومان
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,112,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,396,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,969,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,969,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,968,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,109,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,397,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,969,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Trust

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,233,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,136,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,926,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,926,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,396,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,112,000 تومان
توضیحات
نام هتل Euro Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,531,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA IST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,982,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,922,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,098,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,656,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,847,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,653,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,042,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,042,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Hotels Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,847,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,364,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,963,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,001,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,368,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 24,926,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,001,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,098,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,656,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,998,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,982,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,117,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,728,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,256,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,256,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,617,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,536,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,915,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lazzoni

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,184,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,112,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,283,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,283,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,096,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,936,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,536,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,497,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,716,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,304,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,953,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,256,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,579,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 83,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,816,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,827,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 60,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 99,424,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,321,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری با ناهار
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 61,593,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور 7شب و 8روز موریس ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 114,798,000 تومان
ثبت پرسش