• تور 7شب و 8روز استانبول ویژه نوروز 1403


تاریخ شروع 1402/11/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/01/31
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1402/11/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 7 شب اقامت 7شب و 8روز
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 7
توضیحات اقامت 7شب و 8روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Grand Milan

BB
27,825,000 تومان
33,823,000 تومان
26,226,000 تومان
26,226,000 تومان
Grand Emin

BB
29,025,000 تومان
36,222,000 تومان
28,225,000 تومان
26,226,000 تومان
Taksim Trust

BB
29,309,000 تومان
36,173,000 تومان
26,079,000 تومان
26,079,000 تومان
CUMBALI PLAZA

BB
31,024,000 تومان
40,220,000 تومان
29,824,000 تومان
27,825,000 تومان
Euro Plaza Hotel

BB
31,126,000 تومان
40,211,000 تومان
30,117,000 تومان
30,117,000 تومان
DORA IST

BB
34,558,000 تومان
47,075,000 تومان
30,520,000 تومان
28,502,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
35,769,000 تومان
49,497,000 تومان
22,042,000 تومان
22,042,000 تومان
Metropolitan Hotels Taksim

BB
35,769,000 تومان
49,093,000 تومان
31,732,000 تومان
30,117,000 تومان
City Center Hotel Istanbul

BB
37,384,000 تومان
52,727,000 تومان
28,098,000 تومان
26,079,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
37,384,000 تومان
52,727,000 تومان
30,520,000 تومان
28,502,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
40,211,000 تومان
58,380,000 تومان
34,558,000 تومان
33,347,000 تومان
SHERATON CITY CENTER

BB
46,716,000 تومان
71,177,000 تومان
22,256,000 تومان
22,256,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
47,532,000 تومان
70,362,000 تومان
32,448,000 تومان
28,778,000 تومان
Lazzoni

BB
48,755,000 تومان
75,254,000 تومان
34,894,000 تومان
34,894,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
52,832,000 تومان
83,408,000 تومان
32,448,000 تومان
29,594,000 تومان
Conrad Hotel

BB
56,501,000 تومان
89,523,000 تومان
31,632,000 تومان
22,256,000 تومان
CVK Park Bosphorus Istanbul

BB
67,508,000 تومان
108,684,000 تومان
42,640,000 تومان
32,855,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
76,477,000 تومان
130,291,000 تومان
45,901,000 تومان
37,747,000 تومان
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,823,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,226,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,222,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,225,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,226,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Trust

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,309,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,173,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,079,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,024,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,824,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,825,000 تومان
توضیحات
نام هتل Euro Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,126,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,211,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,117,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,117,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORA IST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,558,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,502,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,769,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,497,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,042,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,042,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Hotels Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,769,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,093,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,117,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,384,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,727,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,098,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 26,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,384,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,727,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,502,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,211,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,558,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,347,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,716,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,177,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,256,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,256,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,532,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,362,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,448,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 28,778,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lazzoni

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 75,254,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,894,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,894,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,832,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 83,408,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,448,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,594,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,501,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 89,523,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,632,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 22,256,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,508,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 108,684,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 76,477,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 130,291,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,901,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,747,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری با ناهار
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 61,593,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور 7شب و 8روز موریس ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 114,798,000 تومان
ثبت پرسش