• تور آنتالیا 6شب و 7روز با پرواز فری برد(ویژه نوروز 1403)


تاریخ شروع 1402/11/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1403/01/31
آنتالیا
هوایی
فری برد
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1402/11/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب اقامت 6شب و 7روز
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات اقامت 6شب و 7روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
VAKING STAR

ALL
43,390,000 تومان
52,990,000 تومان
34,590,000 تومان
27,990,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
45,590,000 تومان
55,390,000 تومان
35,290,000 تومان
27,990,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
47,090,000 تومان
57,490,000 تومان
35,790,000 تومان
27,990,000 تومان
Crystal De Luxe Resort

ALL
48,490,000 تومان
59,690,000 تومان
36,290,000 تومان
27,990,000 تومان
SWANDOR RESORT TOPKAPI

UALL
54,190,000 تومان
76,690,000 تومان
38,190,000 تومان
27,990,000 تومان
IC GREEN PALACE

UALL
56,090,000 تومان
72,590,000 تومان
38,790,000 تومان
27,990,000 تومان
Rixos Downtown

UALL
59,690,000 تومان
84,790,000 تومان
39,990,000 تومان
27,990,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
61,090,000 تومان
85,790,000 تومان
40,490,000 تومان
27,990,000 تومان
Rixos Premium Tekirova

UALL
63,290,000 تومان
91,090,000 تومان
41,190,000 تومان
27,990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
64,390,000 تومان
84,490,000 تومان
47,290,000 تومان
27,990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
65,790,000 تومان
86,590,000 تومان
47,990,000 تومان
27,990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
67,190,000 تومان
88,790,000 تومان
48,690,000 تومان
27,990,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
74,290,000 تومان
105,890,000 تومان
45,890,000 تومان
27,990,000 تومان
The Land Of Legends

ALL
75,190,000 تومان
100,690,000 تومان
52,690,000 تومان
27,990,000 تومان
Rixos Premium

UALL
75,990,000 تومان
103,390,000 تومان
45,690,000 تومان
27,990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
90,290,000 تومان
123,290,000 تومان
60,190,000 تومان
27,990,000 تومان
نام هتل VAKING STAR

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 55,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal De Luxe Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWANDOR RESORT TOPKAPI

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل IC GREEN PALACE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 59,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 84,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 61,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 85,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Tekirova

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 63,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 91,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 84,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 47,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 65,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 86,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 47,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 88,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 74,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 105,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Land Of Legends

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 75,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 100,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 75,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 103,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 90,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 123,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 27,990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 تورلیدر فارسی زبان
2 بیمه مسافرتی
3 ترانسفر فرودگاهی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
نرخ کودک بدون تخت 27/990/000 تومان و کودک زیر 2سال 1.590.000 تومان میباشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فلای دوبی
4 شب

تور مالدیو 4شب و 5روز ( پرواز فلای دبی از اصفهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 42,333,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
4 شب

تور مالدیو 4شب و 5روز ( پرواز فلای دبی از مشهد )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 42,333,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
4 شب

تور مالدیو 4شب و 5روز ( پرواز فلای دبی از شیراز )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 42,333,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پوکت 4 شب و پاتایا 3 شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/18
قیمت از : 42,650,000 تومان
ایرلاین : فلای دوبی
4 شب

تور مالدیو 4شب و 5روز ( پرواز فلای دبی )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 42,333,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پوکت 5 شب و فی فی 2 شب ( پرواز ماهان مستقیم )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/15
قیمت از : 43,830,000 تومان
ثبت پرسش