• تور 3شب و 4روز مشهد ویژه زمستان 1402


تاریخ شروع 1402/10/12
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/12/29
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
شروع از : 1402/10/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
پارسه

BB
3,237,000 تومان
3,681,000 تومان
2,793,000 تومان
por setare

BB
3,438,000 تومان
4,084,000 تومان
2,793,000 تومان
انقلاب

BB
3,438,000 تومان
4,084,000 تومان
2,793,000 تومان
پارمیدا

BB
3,589,000 تومان
4,386,000 تومان
2,793,000 تومان
ادریس

BB
4,196,000 تومان
5,576,000 تومان
2,819,000 تومان
هاترا

BB
4,446,000 تومان
5,439,000 تومان
2,793,000 تومان
اطلس

BB
5,111,000 تومان
7,432,000 تومان
2,793,000 تومان
تارا

BB
5,681,000 تومان
8,521,000 تومان
2,819,000 تومان
فردوس

BB
6,333,000 تومان
8,384,000 تومان
2,819,000 تومان
هما 2

BB
6,407,000 تومان
8,724,000 تومان
2,872,000 تومان
جواد

BB
6,715,000 تومان
7,748,000 تومان
2,819,000 تومان
الماس 1

BB
6,780,000 تومان
8,445,000 تومان
2,872,000 تومان
درویشی

BB
7,622,000 تومان
9,566,000 تومان
2,872,000 تومان
الماس 2

BB
7,635,000 تومان
10,020,000 تومان
2,872,000 تومان
هما 1

BB
7,784,000 تومان
9,923,000 تومان
2,872,000 تومان
قصر طلایی

BB
7,839,000 تومان
10,214,000 تومان
2,872,000 تومان
مدینه الرضا

BB
7,839,000 تومان
12,806,000 تومان
2,872,000 تومان


BB
8,163,000 تومان
10,862,000 تومان
2,872,000 تومان
اترک

BB
8,861,000 تومان
11,882,000 تومان
2,819,000 تومان
نام هتل پارسه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,237,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,681,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,793,000 تومان
توضیحات
نام هتل por setare

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,438,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,084,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,793,000 تومان
توضیحات
نام هتل انقلاب

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,438,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,084,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,793,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,589,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,386,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,793,000 تومان
توضیحات
نام هتل ادریس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,196,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,576,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,819,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,446,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,439,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,793,000 تومان
توضیحات
نام هتل اطلس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,111,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,432,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,793,000 تومان
توضیحات
نام هتل تارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,681,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,521,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,819,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,333,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,384,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,819,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,407,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,872,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,748,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,819,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,872,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,622,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,566,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,872,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,872,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,784,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,923,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,872,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,839,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,214,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,872,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,839,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,806,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,872,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,163,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,862,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,872,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,861,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,882,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,819,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 61,593,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور 7شب و 8روز موریس ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 114,798,000 تومان
ثبت پرسش