• تور بانکوک 7 شب و 8 روز ( پرواز مستقیم ماهان )


تاریخ شروع 1402/09/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/12/29
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1402/09/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7 شب
ردیف 2
به بانکوک
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Pj wategate

BB
34,670,000 تومان
40,030,000 تومان
32,800,000 تومان
29,100,000 تومان
IBIS SATHORN

BB
35,740,000 تومان
42,170,000 تومان
-
29,610,000 تومان
TWIN TOWER

BB
36,100,000 تومان
42,880,000 تومان
33,440,000 تومان
29,710,000 تومان
Bangkok Palace Hotel

BB
36,810,000 تومان
44,310,000 تومان
34,100,000 تومان
29,970,000 تومان
Asia

BB
37,530,000 تومان
45,740,000 تومان
36,950,000 تومان
30,220,000 تومان
Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality

BB
37,880,000 تومان
46,450,000 تومان
-
30,320,000 تومان
Mandarin Managed by Centre Point

BB
39,310,000 تومان
49,310,000 تومان
36,340,000 تومان
30,830,000 تومان
Nasa Vegas

BB
41,450,000 تومان
53,590,000 تومان
-
31,600,000 تومان
Baiyoke Sky Hotel

BB
41,810,000 تومان
54,300,000 تومان
38,590,000 تومان
31,700,000 تومان
Center Point silom

BB
43,240,000 تومان
57,160,000 تومان
39,860,000 تومان
32,310,000 تومان
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

BB
43,600,000 تومان
57,800,000 تومان
40,970,000 تومان
32,900,000 تومان
Grand Mercure

BB
43,950,000 تومان
58,950,000 تومان
41,800,000 تومان
34,470,000 تومان
Avani Atrium

BB
44,310,000 تومان
59,300,000 تومان
-
32,570,000 تومان
center point pratunam

BB
46,090,000 تومان
62,870,000 تومان
-
33,230,000 تومان
Pullman Bangkok Hotel G

BB
47,170,000 تومان
65,000,000 تومان
43,370,000 تومان
33,590,000 تومان
Montien

BB
51,800,000 تومان
74,300,000 تومان
47,600,000 تومان
35,200,000 تومان
Amari Water Gate

BB
55,380,000 تومان
80,600,000 تومان
50,700,000 تومان
36,400,000 تومان
INDIGO BANGKOK

BB
56,090,000 تومان
82,800,000 تومان
51,400,000 تومان
36,700,000 تومان
Banyan Tree Bangkok

BB
59,300,000 تومان
89,300,000 تومان
54,300,000 تومان
37,800,000 تومان
Shangri-La Hotel

BB
64,300,000 تومان
99,290,000 تومان
58,800,000 تومان
39,600,000 تومان
نام هتل Pj wategate

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS SATHORN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل TWIN TOWER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bangkok Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mandarin Managed by Centre Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nasa Vegas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baiyoke Sky Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Center Point silom

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 57,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avani Atrium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 32,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل center point pratunam

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 62,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bangkok Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 47,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 43,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 33,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل Montien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 47,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Water Gate

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل INDIGO BANGKOK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 82,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 36,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Banyan Tree Bangkok

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 59,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 89,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 37,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 99,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 58,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 39,600,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 عکس4*6 با زمینه سفید
6 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید


پرواز و کلیه ی هتل ها بعد از رزرو غیر قابل کنسلی یا استرداد میباشند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پاتایا 4 شب و بانکوک 3 شب ( پرواز ماهان مستقیم )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/18
قیمت از : 34,670,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پاتایا 7 شب و 8 روز ( پرواز مسقیم ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 33,850,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ثبت پرسش