• تور پاتایا 7 شب و 8 روز ( پرواز مسقیم ماهان )


تاریخ شروع 1402/09/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/12/29
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1402/09/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Travel Lodge

BB
33,850,000 تومان
38,140,000 تومان
-
29,100,000 تومان
Crystal Palace

BB
34,570,000 تومان
39,570,000 تومان
32,110,000 تومان
29,360,000 تومان
Mike

BB
34,930,000 تومان
40,280,000 تومان
33,080,000 تومان
29,460,000 تومان
beston

BB
34,930,000 تومان
40,280,000 تومان
-
29,460,000 تومان
Citrus Grande Pattaya

BB
35,640,000 تومان
41,710,000 تومان
37,310,000 تومان
29,710,000 تومان
Sun Shine Hotel Pattaya

BB
36,000,000 تومان
42,420,000 تومان
34,000,000 تومان
29,870,000 تومان
Asia Pattaya

BB
36,000,000 تومان
42,420,000 تومان
34,660,000 تومان
29,870,000 تومان
IBIS PTYT

BB
36,000,000 تومان
42,420,000 تومان
34,500,000 تومان
29,870,000 تومان
Balihai Bay Pattaya

BB
37,070,000 تومان
44,560,000 تومان
36,290,000 تومان
30,230,000 تومان
Garden Sea View

BB
37,420,000 تومان
45,280,000 تومان
35,320,000 تومان
30,320,000 تومان
Green Park Resort

BB
38,140,000 تومان
46,710,000 تومان
35,320,000 تومان
30,580,000 تومان
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

BB
38,140,000 تومان
46,710,000 تومان
-
30,580,000 تومان
Vista

BB
38,500,000 تومان
47,420,000 تومان
36,290,000 تومان
30,720,000 تومان
The Stay

BB
39,570,000 تومان
49,570,000 تومان
37,210,000 تومان
31,090,000 تومان
Garden Cliff Resort And Spa

BB
40,990,000 تومان
52,420,000 تومان
37,870,000 تومان
31,600,000 تومان
The Zign

BB
41,710,000 تومان
53,850,000 تومان
39,150,000 تومان
31,850,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
49,560,000 تومان
69,550,000 تومان
45,570,000 تومان
34,610,000 تومان
AMARI PATTAYA

BB
52,060,000 تومان
74,550,000 تومان
47,870,000 تومان
35,480,000 تومان
AVANI RESORT

BB
53,490,000 تومان
77,410,000 تومان
49,140,000 تومان
35,990,000 تومان
Dusit Thani Pattaya

BB
53,900,000 تومان
78,220,000 تومان
49,790,000 تومان
35,870,000 تومان
نام هتل Travel Lodge

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل beston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Grande Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS PTYT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 29,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Park Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 30,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Stay

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zign

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 31,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 49,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 34,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 52,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 47,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 49,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 35,870,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید


پرواز و کلیه ی هتل ها بعد از رزرو غیر قابل کنسلی یا استرداد میباشند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک 7 شب و 8 روز ( پرواز مستقیم ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 34,670,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پاتایا 4 شب و بانکوک 3 شب ( پرواز ماهان مستقیم )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/18
قیمت از : 34,670,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ثبت پرسش