• تور دبی 3شب و 4روز (پرواز ایران ایرتور)


تاریخ شروع 1402/09/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/12/29
دبی
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1402/09/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 5 شب اقامت 3شب و 4روز
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 5
توضیحات اقامت 3شب و 4روز
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sun And Sands

O.R
20,354,000 تومان
25,908,000 تومان
20,170,000 تومان
14,892,000 تومان
Orchid Hotel Dubai

BB
21,547,000 تومان
27,973,000 تومان
21,088,000 تومان
14,892,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
22,006,000 تومان
29,121,000 تومان
21,777,000 تومان
14,892,000 تومان
Ibis Al Rigga

BB
24,531,000 تومان
34,170,000 تومان
24,072,000 تومان
14,892,000 تومان
avenue

BB
24,539,000 تومان
33,948,000 تومان
24,308,000 تومان
15,038,000 تومان
Grand Central

BB
25,235,000 تومان
35,432,000 تومان
24,308,000 تومان
15,038,000 تومان
Signature inn

BB
25,449,000 تومان
35,547,000 تومان
24,531,000 تومان
14,892,000 تومان
City Season

BB
25,466,000 تومان
35,895,000 تومان
24,308,000 تومان
15,038,000 تومان
ramada plaza by wyndham

BB
25,714,000 تومان
36,010,000 تومان
24,544,000 تومان
15,184,000 تومان
City Max

BB
26,367,000 تومان
37,842,000 تومان
24,990,000 تومان
14,892,000 تومان
GOLDEN TULIP DEIRA

BB
26,625,000 تومان
38,398,000 تومان
25,698,000 تومان
15,038,000 تومان
Carlton Palace

BB
27,820,000 تومان
40,456,000 تومان
26,884,000 تومان
15,184,000 تومان
Avari

BB
29,638,000 تومان
44,238,000 تومان
28,943,000 تومان
15,038,000 تومان
Atana

BB
31,724,000 تومان
48,410,000 تومان
30,333,000 تومان
15,038,000 تومان
Media Rotana

BB
32,032,000 تومان
48,646,000 تومان
31,096,000 تومان
15,184,000 تومان
Hyatt Regency

BB
32,187,000 تومان
49,800,000 تومان
30,333,000 تومان
15,038,000 تومان
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
32,968,000 تومان
50,752,000 تومان
32,500,000 تومان
15,184,000 تومان
Roz Reyhan

BB
34,273,000 تومان
53,276,000 تومان
33,578,000 تومان
15,038,000 تومان
al bandar rotana

BB
35,963,000 تومان
56,742,000 تومان
34,840,000 تومان
15,184,000 تومان
نام هتل Sun And Sands

خدمت O.R
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,354,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,908,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,892,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,547,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,973,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,088,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,892,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,006,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,121,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,777,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,892,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Al Rigga

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,531,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,072,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,892,000 تومان
توضیحات
نام هتل avenue

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,539,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,308,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,038,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Central

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,432,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,308,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,038,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,547,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,531,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,892,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Season

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,466,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,308,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,038,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza by wyndham

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,714,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,544,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,184,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Max

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,367,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,842,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,892,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN TULIP DEIRA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,698,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,038,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,456,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,884,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,184,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avari

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,638,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,238,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,943,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,038,000 تومان
توضیحات
نام هتل Atana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,333,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,038,000 تومان
توضیحات
نام هتل Media Rotana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,032,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,646,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,096,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,184,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,187,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,333,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,038,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,968,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,752,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 32,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,184,000 تومان
توضیحات
نام هتل Roz Reyhan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,273,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,276,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,578,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,038,000 تومان
توضیحات
نام هتل al bandar rotana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,963,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,742,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,184,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
2 بیمه مسافرتی
3 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 61,593,000 تومان
ثبت پرسش