• تور ارمنستان 7شب و 8روز ( پرواز ایران ایر تور )


تاریخ شروع 1402/09/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/12/29
ارمنستان
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1402/09/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ارمنستان 7 شب اقامت 7شب و 8روز - بهترین ساعت پروازی
ردیف 2
به ارمنستان
مدت اقامت 7
توضیحات اقامت 7شب و 8روز - بهترین ساعت پروازی
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Baxos Hotel

BB
14,535,000 تومان
19,890,000 تومان
12,750,000 تومان
7,395,000 تومان
Bella

BB
15,070,000 تومان
22,746,000 تومان
13,464,000 تومان
7,395,000 تومان
Shirak

BB
16,320,000 تومان
20,247,000 تومان
16,320,000 تومان
7,395,000 تومان
Yerevan Deluxe Hotel

BB
17,569,000 تومان
27,387,000 تومان
15,606,000 تومان
7,395,000 تومان
Silachi

BB
19,533,000 تومان
28,458,000 تومان
18,819,000 تومان
7,395,000 تومان
Erebuni Hotel Yerevan

BB
20,085,000 تومان
29,097,000 تومان
18,282,000 تومان
7,467,000 تومان
Aquatek Hotel

BB
20,806,000 تومان
30,539,000 تومان
18,282,000 تومان
7,467,000 تومان
Ararat

BB
21,166,000 تومان
33,423,000 تومان
19,003,000 تومان
7,467,000 تومان
Metropol Hotel

BB
21,707,000 تومان
29,458,000 تومان
20,445,000 تومان
7,467,000 تومان
ibis Yerevan Center

BB
22,032,000 تومان
32,028,000 تومان
7,395,000 تومان
7,395,000 تومان
Ani Plaza

BB
24,050,000 تومان
37,028,000 تومان
23,690,000 تومان
7,467,000 تومان
Aviatrans Hotel

BB
25,132,000 تومان
38,831,000 تومان
17,201,000 تومان
7,467,000 تومان
Central Hotel

BB
25,853,000 تومان
40,633,000 تومان
22,969,000 تومان
7,467,000 تومان
Best Western Congress Hotel

BB
28,737,000 تومان
42,796,000 تومان
24,771,000 تومان
7,467,000 تومان
DoubleTree by Hilton

BB
29,097,000 تومان
44,599,000 تومان
26,934,000 تومان
7,467,000 تومان
Multi Grand Pharaon Hotel

BB
30,836,000 تومان
50,492,000 تومان
31,928,000 تومان
7,540,000 تومان
National Hotel

BB
34,840,000 تومان
52,312,000 تومان
30,472,000 تومان
7,540,000 تومان
Radisson BLU Hotel Yerevan

BB
38,480,000 تومان
59,228,000 تومان
34,840,000 تومان
7,540,000 تومان
نام هتل Baxos Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bella

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,746,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,464,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shirak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,247,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Yerevan Deluxe Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,569,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,606,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Silachi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,533,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,458,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,819,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Erebuni Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,097,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,282,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,467,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aquatek Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,806,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,539,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,282,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,467,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ararat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,166,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,423,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,003,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,467,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropol Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,707,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,458,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,467,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis Yerevan Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,032,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,028,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ani Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,028,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,467,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aviatrans Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,132,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,831,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,201,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,467,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,853,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,633,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,969,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,467,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Congress Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,737,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 42,796,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,771,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,467,000 تومان
توضیحات
نام هتل DoubleTree by Hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,097,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,599,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,934,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,467,000 تومان
توضیحات
نام هتل Multi Grand Pharaon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,836,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,492,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,928,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل National Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,312,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,472,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson BLU Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,228,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,540,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 سیم کارت
4 بیمه مسافرتی
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
4 شب

تور استانبول 4شب و 5روز

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 14,688,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول 5شب و 6روز

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 15,555,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ثبت پرسش