• تور بالی 7شب و 8روز ( پرواز قطری )


تاریخ شروع 1402/09/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/12/29
بالی
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1402/09/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی قطری بهترین ساعت پروازی و توقف
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی قطری بهترین ساعت پروازی و توقف
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
NEO KUTA JELANTIK

BB
80,427,000 تومان
88,995,000 تومان
78,285,000 تومان
78,285,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
82,657,000 تومان
91,670,000 تومان
80,855,000 تومان
80,855,000 تومان
Aston Kuta

BB
84,820,000 تومان
96,717,000 تومان
77,971,000 تومان
77,971,000 تومان
BINTANG BALI

BB
85,541,000 تومان
97,077,000 تومان
79,052,000 تومان
79,052,000 تومان
Bali Rani

BB
86,262,000 تومان
98,880,000 تومان
79,052,000 تومان
79,052,000 تومان
The Jayakarta

BB
87,704,000 تومان
101,403,000 تومان
84,460,000 تومان
84,460,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
87,828,000 تومان
101,660,000 تومان
87,100,000 تومان
87,100,000 تومان
Ramayana Resort and Spa

BB
88,065,000 تومان
102,485,000 تومان
79,052,000 تومان
79,052,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
88,920,000 تومان
103,480,000 تومان
78,000,000 تومان
78,000,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
90,740,000 تومان
105,300,000 تومان
74,360,000 تومان
74,360,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

BB
94,380,000 تومان
114,400,000 تومان
79,820,000 تومان
79,820,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
97,292,000 تومان
121,680,000 تومان
85,280,000 تومان
85,280,000 تومان
Pullman Bali Legian Beach

BB
98,020,000 تومان
121,680,000 تومان
81,640,000 تومان
81,640,000 تومان
The Westin Resort Nusa Dua

BB
101,660,000 تومان
127,140,000 تومان
90,740,000 تومان
90,740,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
101,660,000 تومان
128,960,000 تومان
79,820,000 تومان
79,820,000 تومان
seres springs resort & spa

BB
101,660,000 تومان
127,140,000 تومان
90,740,000 تومان
90,740,000 تومان
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

BB
107,484,000 تومان
141,700,000 تومان
79,820,000 تومان
79,820,000 تومان
InterContinental Bali Resort

BB
107,484,000 تومان
141,700,000 تومان
95,108,000 تومان
95,108,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
114,400,000 تومان
152,984,000 تومان
93,652,000 تومان
93,652,000 تومان
Padma Resort Ubud

BB
116,220,000 تومان
156,260,000 تومان
90,740,000 تومان
90,740,000 تومان
Double Six Luxury Seminyak

BB
123,500,000 تومان
172,640,000 تومان
98,384,000 تومان
98,384,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
147,160,000 تومان
219,960,000 تومان
74,360,000 تومان
74,360,000 تومان
W Bali - Seminyak Resort

BB
158,080,000 تومان
241,800,000 تومان
98,384,000 تومان
98,384,000 تومان
Padma Resort Legian

BB
170,820,000 تومان
267,280,000 تومان
116,220,000 تومان
90,740,000 تومان
Hanging Gardens Of Bali

BB
188,292,000 تومان
303,680,000 تومان
123,500,000 تومان
123,500,000 تومان
نام هتل NEO KUTA JELANTIK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 80,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 88,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 78,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 78,285,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 82,657,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 91,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 80,855,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aston Kuta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 84,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 96,717,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,971,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 77,971,000 تومان
توضیحات
نام هتل BINTANG BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 85,541,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 97,077,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,052,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,052,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bali Rani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 86,262,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 98,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,052,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,052,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 87,704,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 101,403,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 84,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 84,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 87,828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 101,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 87,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 87,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramayana Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 88,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 102,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,052,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,052,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 88,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 103,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 78,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 78,000,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 90,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 105,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 74,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 74,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 94,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 114,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 97,292,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 121,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 85,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 85,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Bali Legian Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 98,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 121,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 81,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 81,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Resort Nusa Dua

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 101,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 127,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 90,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 90,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 101,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 128,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل seres springs resort & spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 101,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 127,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 90,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 90,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 107,484,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 141,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 79,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل InterContinental Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 107,484,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 141,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 95,108,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 95,108,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 114,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 152,984,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 93,652,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 93,652,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Resort Ubud

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 116,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 156,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 90,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 90,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Double Six Luxury Seminyak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 123,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 172,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 98,384,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 98,384,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 147,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 219,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 74,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 74,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل W Bali - Seminyak Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 158,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 241,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 98,384,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 98,384,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Resort Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 170,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 267,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 116,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 90,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hanging Gardens Of Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 188,292,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 303,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 123,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 123,500,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 مدارک شغلی
5 پرینت حساب بانکی 6 ماه گذشته با مهر و امضاء بانک ( موجودی حداقل 50 میلیون )
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید


خدمات تور:
- پرواز رفت و برگشت امارات –7شب و 8روز اقامت در هتل با صبحانه + ترانسفر فرودگاهی – بیمه مسافرتی – ویزا – لیدر فارسی زبان

- مدارک مورد نیاز:
- اسکن پاسپورت ) با 7 ماه اعتبار ( با کیفیت باال
- بلیط رفت و برگشت
- اثبات هزینه های خود و خانواده همراه ) پول ذخیره شده در بانک ( حداقل 2000 دلارآمریکا در 3 ماه گذشته
- عکس رنگی با پس زمینه سفید
- گواهی واکسن معتبر برای 2 دوز کامل
- پر کردن فرم درخواستی
- تعهد به رعایت تمام پروتکل بهداشتی قابل اجرا در اندونزی
- داشتن بیمه مسافرتی که مورد تایید دولت اندونزی باشد که تا سقف 25000دالر آمریکا پوشش دهد

- توضیحات :
- هرگونه تغییرات در سیستم اخذ ویزا و غیره که از طرف دولت اندونزى باشد از زمان اقدام ویزا بر عهده خود
- مسافر می باشد.
- هزینه ویزا قابل استرداد نمی باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 7شب و 8روز ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 80,340,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 61,593,000 تومان
ثبت پرسش