اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1402/09/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/12/29
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1402/09/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5 شب بهترین ساعت پروازی و کیفیت در خدمات تور
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات بهترین ساعت پروازی و کیفیت در خدمات تور
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Reydel

BB
15,555,000 تومان
19,635,000 تومان
13,770,000 تومان
11,220,000 تومان
Grand Milan

BB
15,810,000 تومان
19,380,000 تومان
14,025,000 تومان
11,220,000 تومان
Taksim Trust

BB
16,737,000 تومان
21,887,000 تومان
13,905,000 تومان
11,330,000 تومان
White Monarch

BB
17,252,000 تومان
23,175,000 تومان
13,905,000 تومان
11,330,000 تومان
ALL INN

BB
17,252,000 تومان
22,917,000 تومان
16,737,000 تومان
11,330,000 تومان
CUMBALI PLAZA

BB
18,360,000 تومان
25,500,000 تومان
17,850,000 تومان
11,220,000 تومان
Grand Hilarium

BB
19,055,000 تومان
25,492,000 تومان
15,192,000 تومان
11,330,000 تومان
Istanbul Dora Hotel

BB
19,570,000 تومان
27,552,000 تومان
15,450,000 تومان
11,330,000 تومان
City Center Hotel Istanbul

BB
20,342,000 تومان
29,355,000 تومان
13,905,000 تومان
11,330,000 تومان
Euro Plaza Hotel

BB
21,115,000 تومان
30,642,000 تومان
15,192,000 تومان
11,330,000 تومان
NOVA PLAZA PARK

BB
22,145,000 تومان
32,960,000 تومان
16,480,000 تومان
11,330,000 تومان
DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa

BB
22,620,000 تومان
33,540,000 تومان
16,640,000 تومان
11,440,000 تومان
Grand de Pera

BB
22,917,000 تومان
34,505,000 تومان
16,480,000 تومان
11,330,000 تومان
Dedeman Istanbul

BB
23,140,000 تومان
34,840,000 تومان
16,640,000 تومان
11,440,000 تومان
RICHMOND

BB
23,690,000 تومان
36,050,000 تومان
16,737,000 تومان
11,330,000 تومان
Surmeli Istanbul

BB
24,180,000 تومان
36,920,000 تومان
16,900,000 تومان
11,440,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
24,205,000 تومان
37,080,000 تومان
17,767,000 تومان
11,330,000 تومان
Metropolitan Hotels Taksim

BB
24,462,000 تومان
37,595,000 تومان
20,600,000 تومان
11,330,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
25,220,000 تومان
38,740,000 تومان
16,900,000 تومان
11,440,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
26,265,000 تومان
38,882,000 تومان
18,282,000 تومان
11,330,000 تومان
SHERATON CITY CENTER

BB
28,080,000 تومان
44,720,000 تومان
18,200,000 تومان
11,440,000 تومان
Point Taksim

BB
29,120,000 تومان
46,540,000 تومان
16,640,000 تومان
11,440,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
29,640,000 تومان
47,840,000 تومان
17,940,000 تومان
11,440,000 تومان
Lazzoni

BB
29,640,000 تومان
47,840,000 تومان
19,500,000 تومان
11,440,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
32,500,000 تومان
53,560,000 تومان
16,900,000 تومان
11,440,000 تومان
Divan

BB
36,400,000 تومان
61,360,000 تومان
24,700,000 تومان
11,440,000 تومان
Conrad Hotel

BB
38,220,000 تومان
65,000,000 تومان
17,940,000 تومان
11,440,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
40,040,000 تومان
65,520,000 تومان
17,940,000 تومان
11,440,000 تومان
CVK Park Bosphorus Istanbul

BB
41,340,000 تومان
71,240,000 تومان
18,200,000 تومان
11,440,000 تومان
HILTON BOSPHORUS

BB
42,380,000 تومان
73,320,000 تومان
20,800,000 تومان
11,440,000 تومان
Wyndham old city

BB
42,900,000 تومان
74,360,000 تومان
26,000,000 تومان
11,440,000 تومان
SOFITEL ISTANBUL99

BB
46,280,000 تومان
81,120,000 تومان
27,300,000 تومان
11,440,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
59,540,000 تومان
107,640,000 تومان
26,000,000 تومان
11,440,000 تومان
نام هتل Reydel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Trust

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,737,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,887,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,252,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALL INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,252,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,917,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,737,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,220,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilarium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,492,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,192,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istanbul Dora Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,552,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,342,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Euro Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,642,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,192,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA PARK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand de Pera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,917,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,737,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,767,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Hotels Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,462,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,882,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,282,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,330,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lazzoni

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 32,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 73,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wyndham old city

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل SOFITEL ISTANBUL99

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 81,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 59,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 107,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,440,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 گشت شهری با ناهار
4 گشت شهری
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بیمه مسافرتی
7 گشت نیم روزی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : معراج
3 شب

تور استانبول 3شب و 4روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/05/02
قیمت از : 15,300,000 تومان
ایرلاین : آسمان
5 شب

تور ارمنستان 5شب و 6روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/04/31
قیمت از : 16,422,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/02
قیمت از : 24,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب

تاریخ شروع پکیج از : 1403/02/02
قیمت از : 29,365,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
3 شب

تور سنگاپور 3شب و 4روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/04/30
قیمت از : 82,732,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور دبی 4شب و 5روز

تاریخ شروع پکیج از : 1403/04/30
قیمت از : 21,391,000 تومان
ثبت پرسش