• ������ �������� �� ���� �� �������� ( ���������� ���������� ������ )


تاریخ شروع 1402/07/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/12/29
باکو
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1402/07/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 باکو 7 شب ساعت رفت10 صبح و برگشت 12 ظهر
ردیف 2
به باکو
مدت اقامت 7
توضیحات ساعت رفت10 صبح و برگشت 12 ظهر
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Consul

BB
24,564,000 تومان
27,394,000 تومان
23,756,000 تومان
19,713,000 تومان
Boulevard Side

BB
26,514,000 تومان
31,503,000 تومان
26,098,000 تومان
20,277,000 تومان
Days Inn

BB
26,514,000 تومان
30,256,000 تومان
26,098,000 تومان
20,277,000 تومان
alba 4star

BB
27,761,000 تومان
32,751,000 تومان
27,345,000 تومان
20,277,000 تومان
Ramada

BB
29,424,000 تومان
34,414,000 تومان
28,593,000 تومان
20,277,000 تومان
Central Park

BB
29,424,000 تومان
34,414,000 تومان
28,593,000 تومان
20,277,000 تومان
Ganjali Plaza

BB
29,424,000 تومان
34,414,000 تومان
29,008,000 تومان
20,277,000 تومان
Aksent

BB
29,840,000 تومان
35,661,000 تومان
28,593,000 تومان
20,277,000 تومان
Rich

BB
30,393,000 تومان
37,169,000 تومان
29,122,000 تومان
20,652,000 تومان
Shah Palace

BB
31,503,000 تومان
41,067,000 تومان
31,087,000 تومان
20,277,000 تومان
Divan Express

BB
31,919,000 تومان
41,067,000 تومان
30,672,000 تومان
20,277,000 تومان
Sapphir City

BB
35,475,000 تومان
47,756,000 تومان
33,357,000 تومان
20,652,000 تومان
Holiday Inn Baku

BB
39,286,000 تومان
51,568,000 تومان
37,592,000 تومان
20,652,000 تومان
Winter Park Baku

BB
39,403,000 تومان
53,125,000 تومان
38,988,000 تومان
20,277,000 تومان
excelsior

BB
39,710,000 تومان
54,532,000 تومان
39,286,000 تومان
20,652,000 تومان
BOULVARD SEA VIEW

BB
43,945,000 تومان
65,543,000 تومان
41,827,000 تومان
20,652,000 تومان
Hilton Baku

BB
51,144,000 تومان
76,131,000 تومان
50,297,000 تومان
20,652,000 تومان
Fairmont Baku Flame Towers

BB
59,614,000 تومان
90,106,000 تومان
58,767,000 تومان
20,652,000 تومان
نام هتل Consul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,564,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,394,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,713,000 تومان
توضیحات
نام هتل Boulevard Side

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,514,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,503,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,098,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل Days Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,514,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,098,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل alba 4star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,761,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,751,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,424,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,414,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,593,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,424,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,414,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,593,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ganjali Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,424,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,414,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,008,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aksent

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,661,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,593,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rich

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,393,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,169,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,122,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,652,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shah Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,503,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,067,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,087,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,919,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,067,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,672,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sapphir City

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 35,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,756,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,357,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,652,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,286,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 51,568,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,592,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,652,000 تومان
توضیحات
نام هتل Winter Park Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,403,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 53,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,988,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,277,000 تومان
توضیحات
نام هتل excelsior

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,532,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,286,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,652,000 تومان
توضیحات
نام هتل BOULVARD SEA VIEW

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,543,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 41,827,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,652,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Baku

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,144,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,131,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,297,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,652,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Baku Flame Towers

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 59,614,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 90,106,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 58,767,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 20,652,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
واتس آپ 09337173112
ارتباط مستقیم اینجا کلیک کنید
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : فری برد
6 شب

تور 6شب و 7روز آنتالیا ویژه پاییز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1402/08/15
قیمت از : 24,990,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ۷ شب و ۸روز ( پرواز ایران ایر )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/06
قیمت از : 24,564,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کوالالامپور 4 شب و لنکاوی 3شب ( پرواز قطری )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/27
قیمت از : 61,593,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور 7شب و 8روز موریس ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/05/09
قیمت از : 114,798,000 تومان
ثبت پرسش