• تور 6شب و 7روز آنتالیا ویژه نوروز 1402


تاریخ شروع 1401/12/10
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/01/31
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
شروع از : 1401/12/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب روزهای پرواز 29اسفند و1و2و3و4و5و6و7 فروردین
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات روزهای پرواز 29اسفند و1و2و3و4و5و6و7 فروردین
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
CENDER HOTEL

ALL
29,390,000 تومان
32,890,000 تومان
25,990,000 تومان
990,000 تومان
BELKON

ALL
29,990,000 تومان
33,790,000 تومان
26,190,000 تومان
990,000 تومان
Cornelia Deluxe Belek

UALL
37,990,000 تومان
45,790,000 تومان
30,290,000 تومان
990,000 تومان
Limak Limra

UALL
37,990,000 تومان
45,790,000 تومان
30,290,000 تومان
990,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
38,990,000 تومان
48,890,000 تومان
30,790,000 تومان
990,000 تومان
Mega Saray Belek

UALL
38,990,000 تومان
47,190,000 تومان
30,690,000 تومان
990,000 تومان
Limak Arcadia Golf Resort

UALL
38,990,000 تومان
47,190,000 تومان
30,690,000 تومان
990,000 تومان
CRYSTAL SUNSET RESORT

UALL
40,790,000 تومان
49,890,000 تومان
31,590,000 تومان
990,000 تومان
LIMAK ATLANTIS

UALL
41,490,000 تومان
50,990,000 تومان
31,990,000 تومان
990,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
43,890,000 تومان
54,590,000 تومان
33,190,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Beldibi

UALL
43,890,000 تومان
58,890,000 تومان
33,190,000 تومان
990,000 تومان
Limak Lara De Luxe

UALL
44,890,000 تومان
56,090,000 تومان
33,690,000 تومان
990,000 تومان
sherwood exclusive lara

UALL
44,890,000 تومان
56,090,000 تومان
33,690,000 تومان
990,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
45,590,000 تومان
59,490,000 تومان
34,090,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Premium Tekirova

UALL
48,390,000 تومان
61,290,000 تومان
35,390,000 تومان
990,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
48,690,000 تومان
61,790,000 تومان
-
990,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
48,690,000 تومان
61,790,000 تومان
-
990,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
48,990,000 تومان
62,190,000 تومان
35,690,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
48,990,000 تومان
67,590,000 تومان
35,690,000 تومان
990,000 تومان
Cornelia Deluxe Belek

UALL
49,990,000 تومان
69,290,000 تومان
36,190,000 تومان
990,000 تومان
Nirvana Cosmopolitan

UALL
51,790,000 تومان
66,490,000 تومان
37,190,000 تومان
990,000 تومان
Kaya Palazzo Golf Resort

UALL
53,590,000 تومان
72,190,000 تومان
37,990,000 تومان
990,000 تومان
GLORIA VERDE

UALL
53,590,000 تومان
72,190,000 تومان
37,990,000 تومان
990,000 تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

UALL
53,990,000 تومان
75,690,000 تومان
38,390,000 تومان
990,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
55,290,000 تومان
71,690,000 تومان
38,890,000 تومان
990,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
55,990,000 تومان
72,690,000 تومان
39,190,000 تومان
990,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
56,690,000 تومان
73,690,000 تومان
39,590,000 تومان
990,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
57,990,000 تومان
75,790,000 تومان
40,290,000 تومان
990,000 تومان
GLORIA GOLF RESORT

UALL
58,690,000 تومان
80,490,000 تومان
40,590,000 تومان
990,000 تومان
Mardan Place

UALL
67,390,000 تومان
89,790,000 تومان
44,890,000 تومان
990,000 تومان
Voyage Belek Golf & Spa

UALL
67,990,000 تومان
90,790,000 تومان
45,190,000 تومان
990,000 تومان
RIXSOS LAND OF LEGEND

BB
74,390,000 تومان
100,290,000 تومان
48,390,000 تومان
990,000 تومان
Rixos Premium

UALL
81,790,000 تومان
111,390,000 تومان
52,090,000 تومان
990,000 تومان
Regnum Carya

UALL
98,890,000 تومان
137,190,000 تومان
60,690,000 تومان
990,000 تومان
Max Royal

UALL
110,990,000 تومان
155,290,000 تومان
66,790,000 تومان
990,000 تومان
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 37,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mega Saray Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Arcadia Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل CRYSTAL SUNSET RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIMAK ATLANTIS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 41,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 31,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 54,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Beldibi

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 43,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 58,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Lara De Luxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل sherwood exclusive lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 56,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 45,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 59,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 34,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Tekirova

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 62,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 67,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 35,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 69,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nirvana Cosmopolitan

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 51,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA VERDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 37,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 75,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 38,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 73,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 39,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 75,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA GOLF RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 58,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 80,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 40,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mardan Place

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 89,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 44,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Voyage Belek Golf & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 90,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 45,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXSOS LAND OF LEGEND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 74,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 100,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 48,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 81,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 111,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Regnum Carya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 98,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 137,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 60,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 110,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 155,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مسافرین برای ورود به کشور ترکیه نیاز به ارائه کارت واکسن و تست منفی PCR ندارند.
در نظر داشته باشید مسافرین برای ورود به ایران ملزم به ارائه کارت واکسن به صورت 2دوز کامل یا تست منفی PCR میباشند.
بار مجاز پرواز 30 کیلوگرم میباشد.
نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 30,580,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 30,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای اندونزی

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/03
قیمت از : 9,900,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز کرواسی ویژه نوروز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/25
قیمت از : 131,450,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور عمان 4شب و 5روز (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 0 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 22,724,000 تومان
ثبت پرسش