• تور 7شب و 8روز پوکت ویژه نوروز 1402(پرواز مستقیم ماهان)


تاریخ شروع 1401/12/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/01/31
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
شروع از : 1401/12/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب ساعت پروازی ورود 13:30 وپرواز خروج 16:30 با پرواز مستقیم پوکت
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات ساعت پروازی ورود 13:30 وپرواز خروج 16:30 با پرواز مستقیم پوکت
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Ashlee Plaza

BB
57,490,000 تومان
61,860,000 تومان
-
54,660,000 تومان
DEEVANA PATONG RESORT

BB
64,170,000 تومان
70,220,000 تومان
-
60,280,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
64,170,000 تومان
70,220,000 تومان
-
60,280,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
64,840,000 تومان
71,560,000 تومان
65,420,000 تومان
60,470,000 تومان
Best Western Patong Beach

BB
64,840,000 تومان
71,560,000 تومان
65,990,000 تومان
60,470,000 تومان
Bauman Residence

BB
64,840,000 تومان
71,560,000 تومان
65,990,000 تومان
60,470,000 تومان
Deevana Plaza

BB
66,520,000 تومان
74,920,000 تومان
67,820,000 تومان
61,100,000 تومان
Nipa

BB
66,520,000 تومان
74,920,000 تومان
67,820,000 تومان
61,100,000 تومان
THE MARINA PUKET

BB
67,530,000 تومان
76,940,000 تومان
66,620,000 تومان
61,430,000 تومان
sleep with me

BB
67,860,000 تومان
77,600,000 تومان
68,100,000 تومان
61,580,000 تومان
The Royal Paradise

BB
68,540,000 تومان
78,950,000 تومان
68,100,000 تومان
61,770,000 تومان
Patong paragon

BB
68,870,000 تومان
79,620,000 تومان
68,100,000 تومان
61,920,000 تومان
Patong Bay Hill Resort

BB
71,220,000 تومان
84,330,000 تومان
70,930,000 تومان
62,730,000 تومان
the kee

BB
71,220,000 تومان
84,330,000 تومان
70,930,000 تومان
62,730,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
71,900,000 تومان
85,670,000 تومان
70,550,000 تومان
62,970,000 تومان
Andaman Embrace

BB
71,900,000 تومان
85,670,000 تومان
70,550,000 تومان
62,970,000 تومان
Duangjitt Resort & Spa

BB
72,230,000 تومان
86,340,000 تومان
70,840,000 تومان
63,060,000 تومان
PHUKET GRACELAND

BB
73,900,000 تومان
89,700,000 تومان
72,380,000 تومان
63,690,000 تومان
patong merlin

BB
74,580,000 تومان
91,050,000 تومان
72,950,000 تومان
62,930,000 تومان
Crest Resort & Pool Villas

BB
75,260,000 تومان
92,390,000 تومان
73,580,000 تومان
64,120,000 تومان
Diamond Cliff Resort

BB
75,590,000 تومان
93,060,000 تومان
73,860,000 تومان
64,260,000 تومان
Kalima Resort and Spa

BB
76,600,000 تومان
95,080,000 تومان
74,780,000 تومان
61,600,000 تومان
Grand Mercure

BB
78,280,000 تومان
98,440,000 تومان
76,260,000 تومان
65,180,000 تومان
Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket

BB
78,280,000 تومان
98,440,000 تومان
76,260,000 تومان
65,180,000 تومان
avista grande karon

BB
78,950,000 تومان
99,780,000 تومان
76,890,000 تومان
65,420,000 تومان
movenpick myth

BB
80,970,000 تومان
103,820,000 تومان
78,710,000 تومان
66,140,000 تومان
Avista Hideaway

BB
81,300,000 تومان
104,490,000 تومان
79,000,000 تومان
66,280,000 تومان
Hyatt Regency

BB
82,650,000 تومان
107,180,000 تومان
80,200,000 تومان
66,710,000 تومان
MANDARAVA RESORT AND SPA

BB
83,320,000 تومان
108,520,000 تومان
80,820,000 تومان
66,950,000 تومان
Amari phuket

BB
83,990,000 تومان
109,860,000 تومان
81,450,000 تومان
67,190,000 تومان
Centara Grand Beach

BB
88,360,000 تومان
118,600,000 تومان
85,340,000 تومان
68,730,000 تومان
Dusit Thani

BB
90,050,000 تومان
121,960,000 تومان
86,870,000 تومان
69,300,000 تومان
HILTON ARCADIA PHUKET

BB
92,050,000 تومان
125,990,000 تومان
85,700,000 تومان
70,020,000 تومان
Le Meridien Phuket

BB
103,800,000 تومان
149,500,000 تومان
99,260,000 تومان
74,150,000 تومان
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 57,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 61,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 54,660,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Patong Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bauman Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 64,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 65,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 60,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 66,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 67,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nipa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 66,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 74,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 67,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARINA PUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 66,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 67,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 77,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Paradise

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 78,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong paragon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 68,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 79,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 68,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Bay Hill Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 71,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 84,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل the kee

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 71,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 84,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 71,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 85,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andaman Embrace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 71,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 85,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 72,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 86,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 70,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHUKET GRACELAND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 73,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 89,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 72,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 63,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل patong merlin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 74,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 91,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 72,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 62,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crest Resort & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 75,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 92,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 73,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 64,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Cliff Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 75,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 93,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 73,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 64,260,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kalima Resort and Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 76,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 95,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 74,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 61,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 78,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 98,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 65,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 78,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 98,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 65,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل avista grande karon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 78,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 99,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 65,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل movenpick myth

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 80,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 103,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 78,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 66,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 81,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 104,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 66,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 82,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 107,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 66,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل MANDARAVA RESORT AND SPA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 108,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 66,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 83,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 109,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 81,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 67,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 88,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 118,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 85,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 68,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 90,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 121,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 86,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 69,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON ARCADIA PHUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 92,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 125,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 85,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 70,020,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Meridien Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 103,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 149,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 99,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 74,150,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
4 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
کلیه ی هتل ها بعد از رزرو غیر قابل کنسلی یا استرداد میباشند.
در صورتی که اداره مهاجرت تایلند به هر دلیلی از ورود مسافر به تایلند جلوگیری نماید، هزینه هتل به صورت کامل سوخت میگردد.
ارائه کارت واکسن(فایزر-آسترازنکا-سینوفارم-اسپوتنیک وی-سینوواک-مدرنا) به صورت 2 دور کامل و یا تست منفی PCR از آزمایشگاههای معتبر مورد تایید الزامی میباشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
4 شب

تور اسپانیا 2شب مادرید 2شب بارسلون

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/01
قیمت از : 57,750,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 30,580,000 تومان
ایرلاین : ماهان
1 شب

اطلاعات لازم اخذ ویزای اندونزی

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/03
قیمت از : 9,900,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز کرواسی ویژه نوروز 1402

تاریخ شروع پکیج از : 1401/11/25
قیمت از : 131,450,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور عمان 4شب و 5روز (پرواز قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 0 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کاپادوکیا 4شب و استانبول 3شب ( پرواز ماهان )

تاریخ شروع پکیج از : 1401/10/13
قیمت از : 22,724,000 تومان
ثبت پرسش