• تور استانبول 5شب و 6روز ویژه نوروز 1402 ( پرواز ماهان )


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1401/12/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1402/01/31
استانبول
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 5 شب
شروع از : 1401/12/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5 شب پرواز صبح به شب ماهان با پایه نرخ
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات پرواز صبح به شب ماهان با پایه نرخ
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
GRAND MILAN IST

BB
17,508,000 تومان
21,551,000 تومان
16,353,000 تومان
13,177,000 تومان
ALL INN

BB
18,375,000 تومان
23,861,000 تومان
16,353,000 تومان
13,177,000 تومان
Hera Montagna Hotel

BB
20,685,000 تومان
25,305,000 تومان
16,353,000 تومان
13,177,000 تومان
Metropolitan Hotels Taksim

BB
20,685,000 تومان
28,192,000 تومان
19,530,000 تومان
13,177,000 تومان
Euro Plaza Hotel

BB
20,685,000 تومان
28,192,000 تومان
19,241,000 تومان
13,177,000 تومان
Grand Hilarium

BB
20,685,000 تومان
28,192,000 تومان
19,241,000 تومان
13,177,000 تومان
Lampa Design Hotel

BB
20,973,000 تومان
27,037,000 تومان
20,685,000 تومان
13,177,000 تومان
Newcity

BB
21,262,000 تومان
29,058,000 تومان
19,530,000 تومان
13,177,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
22,128,000 تومان
31,080,000 تومان
17,797,000 تومان
13,177,000 تومان
White Monarch

BB
22,128,000 تومان
31,080,000 تومان
17,797,000 تومان
13,177,000 تومان
Istanbul Dora Hotel

BB
22,128,000 تومان
31,080,000 تومان
19,241,000 تومان
13,177,000 تومان
Taksim Long Hotel Istanbul

BB
23,572,000 تومان
29,636,000 تومان
19,241,000 تومان
13,177,000 تومان
ADEL MAR

BB
23,861,000 تومان
34,833,000 تومان
20,396,000 تومان
13,177,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
24,150,000 تومان
35,122,000 تومان
22,128,000 تومان
13,177,000 تومان
renaissance ist polat bsrs hotel

BB
24,438,000 تومان
35,411,000 تومان
18,952,000 تومان
13,177,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
27,326,000 تومان
41,186,000 تومان
20,685,000 تومان
13,177,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
27,326,000 تومان
41,186,000 تومان
20,685,000 تومان
13,177,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
27,903,000 تومان
39,742,000 تومان
19,241,000 تومان
13,177,000 تومان
Dedeman Istanbul

BB
28,481,000 تومان
44,073,000 تومان
17,797,000 تومان
13,177,000 تومان
Lazzoni

BB
29,058,000 تومان
44,940,000 تومان
22,128,000 تومان
13,177,000 تومان
Ramada Plaza Hotel Istanbul

BB
29,058,000 تومان
44,940,000 تومان
23,283,000 تومان
13,177,000 تومان
Hyatt Regency

BB
29,636,000 تومان
43,207,000 تومان
13,177,000 تومان
13,177,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
30,502,000 تومان
43,207,000 تومان
28,770,000 تومان
13,177,000 تومان
SHERATON CITY CENTER

BB
31,946,000 تومان
50,715,000 تومان
22,128,000 تومان
13,177,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
33,678,000 تومان
52,447,000 تومان
25,016,000 تومان
13,177,000 تومان
Point

BB
38,587,000 تومان
60,532,000 تومان
25,882,000 تومان
13,177,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
39,165,000 تومان
65,152,000 تومان
19,241,000 تومان
13,177,000 تومان
LEMERIDIEN

BB
40,897,000 تومان
68,617,000 تومان
23,572,000 تومان
13,177,000 تومان
Conrad Hotel

BB
42,052,000 تومان
71,216,000 تومان
27,903,000 تومان
13,177,000 تومان
Divan

BB
42,341,000 تومان
68,617,000 تومان
27,903,000 تومان
13,177,000 تومان
HILTON BOSPHORUS

BB
44,940,000 تومان
71,216,000 تومان
27,903,000 تومان
13,177,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
46,095,000 تومان
76,125,000 تومان
28,192,000 تومان
13,177,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
56,778,000 تومان
100,091,000 تومان
29,347,000 تومان
13,177,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN IST

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,508,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,551,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,353,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALL INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,861,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,353,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hera Montagna Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,353,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan Hotels Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,192,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Euro Plaza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,192,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilarium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,192,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lampa Design Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,973,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,037,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Newcity

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,262,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,128,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,128,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istanbul Dora Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,128,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Long Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,572,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 29,636,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADEL MAR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,861,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,833,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,396,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,122,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,128,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل renaissance ist polat bsrs hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,438,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,411,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,952,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,326,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,186,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,326,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 41,186,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,903,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 39,742,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,481,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,073,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lazzoni

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,058,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,128,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Plaza Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,058,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,283,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,636,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,207,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,177,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,502,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 43,207,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,946,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 50,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,128,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 33,678,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,447,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,016,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,587,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,532,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,882,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 39,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 65,152,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEMERIDIEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,897,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,617,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,572,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,052,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,216,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,903,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 42,341,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 68,617,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,903,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 44,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,216,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,903,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 76,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,192,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 56,778,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 100,091,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 29,347,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,177,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 گشت شهری با ناهار
5 تورلیدر فارسی زبان
6 گشت نیم روزی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
واتس آپ 09337173112
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور استانبول 6شب و 7روز

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 16,422,000 تومان
ایرلاین : آرمنیا ایرویز
3 شب

تور 3شب و 4روز ارمنستان(ویژه نوروز 1403)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/10/26
قیمت از : 17,361,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول 7شب و 8روز

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 17,289,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور لوکس دبی3شب و ۴روز ( پرواز امارات )

تاریخ شروع پکیج از : 1402/09/19
قیمت از : 30,140,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور 4شب و سنگاپور 3شب ویژه نوروز 1403

تاریخ شروع پکیج از : 1402/11/28
قیمت از : 96,960,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور کاپادوکیا 3شب و 4روز (پرواز ترکیش)

تاریخ شروع پکیج از : 1402/07/08
قیمت از : 21,449,000 تومان
ثبت پرسش